Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικών αδειών.

Απότιση φόρου τιμής στους Ήρωες πεσόντες Αστυνομικούς – Κατάθεση στεφάνου
28/02/2022
Υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση του ν. 4662/2020.
28/03/2022

Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικών αδειών.

Αρ.Πρωτ.:17                                                                                                Αθήνα, 03.03.2022

 

 

                                                                                                      ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                                  Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικών αδειών»

 

Σε συνέχεια του υπ’αριθμ. 12/23-02-2022 εγγράφου μας προς τον Αρχηγό Π.Σ. με θέμα «Χορήγηση κανονικών αδειών παρελθόντων ετών στο ένστολο πυροσβεστικό προσωπικό», εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 13925/02-03-2022 Διαταγή Αρχηγού Π.Σ. με την οποία παρατείνεται ο χρόνος διάνυσης όλων των δικαιούμενων υπολειπόμενων ημερών κανονικής άδειας μέχρι τις 31.12.2022.

Οφείλουμε να επικροτήσουμε το θετικό πνεύμα και την αμεσότητα αντιμετώπισης ως προς επίλυση του εν λόγω ζητήματος από την νέα ηγεσία του Π.Σ., το οποίο απασχολεί μεγάλο αριθμό συναδέλφων και αποτελεί αναφαίρετο νόμιμο δικαίωμά τους που κανένας λόγος δεν δικαιολογεί την απώλειά του.

Πέραν όμως τούτου δεν παραλείπουμε να υπογραμμίσουμε ότι το ζήτημα της χορήγησης των υπολειπόμενων αδειών του πυροσβεστικού προσωπικού, αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το θέμα της έλλειψης του προσωπικού σε πολλές Υπηρεσίες και Κλιμάκια της χώρας καθότι όπως υπογραμμίζεται και σε νεότερη Διαταγή του Αρχηγού Π.Σ. η λήψη των αδειών εξαντλείται εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.

Αναμένουμε την συνέχεια της θετικής μας συνεργασίας καθώς τα προβλήματα απαιτούν και επιβάλλουν άμεσες λύσεις…

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                           ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email