Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικών αδειών έτους 2017.

Συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα
18/05/2018
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 22ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
03/06/2018

Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικών αδειών έτους 2017.

Αρ.Πρωτ. 115

Αθήνα, 21/05/2018

 

                                                                   ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

   Αντιστράτηγο, κ. Σωτήριο Τερζούδη

                                                                           ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                       Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικών αδειών έτους 2017».

 

Κύριε Αρχηγέ,

παρακαλούμε όπως εκδώσετε σχετική Διαταγή, προκειμένου να δοθεί παράταση του χρόνου χορήγησης της κανονικής άδειας έτους 2017, πέραν της καταληκτικής περιόδου, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση αυτής από όσους συναδέλφους δεν μπορούσαν να την πραγματοποιήσουν.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αυτή είναι το αυξημένο των  γεγονότων – συμβάντων που έλαβαν χώρα μέσα στο έτος (πυρκαγιές Καλάμου και Ζακύνθου κ.λ.π., πλημμυρικά φαινόμενα) καθώς και οι παρατεταμένες επιφυλακές που έλαβαν χώρα  με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση όλων αυτών των συμβάντων να απαιτεί την απασχόληση και την διάθεση μεγάλων πυροσβεστικών δυνάμεων, προκαλώντας ταυτόχρονα την δυσκολία στην χορήγηση των κανονικών αδειών.

Θεωρούμε δεδομένο ότι θα δώσετε άμεσα λύση στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας.

 

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                         ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email