Π.Δ. 281 / 27-7-1993 (ΦΕΚ 122 Α΄) Προϋποθέσεις χορήγησης στο αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό των εξόδων υπεράσπισής του ενώπιον των δικαστηρίων για ενέργειές του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του

170/1996 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
29/05/2012
Ασφυκτική η κατάσταση για τον ΕΟΠΥΥ
01/06/2012

Π.Δ. 281 / 27-7-1993 (ΦΕΚ 122 Α΄) Προϋποθέσεις χορήγησης στο αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό των εξόδων υπεράσπισής του ενώπιον των δικαστηρίων για ενέργειές του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του