Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. – Εφαρμογή κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στο πυροσβεστικό προσωπικό

Μέτρα προστασίας από την πανδημία COVID-19 – Ωράριο εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού.
30/10/2020
Ενημέρωση επί εξελίξεων  σχετικά με την  χορήγηση Εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια, στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
16/11/2020

Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. – Εφαρμογή κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στο πυροσβεστικό προσωπικό

Αρ.Πρωτ.: 201

Αθήνα, 13.11.2020

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                  ΠΡΟΣ:  1. Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

                                                                                                      κ. Νικόλαο Χαρδαλιά

  1.  Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                                                                                      κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

  1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                 

                                                                                                     Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη 

                                                                        ΚΟΙΝ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  – Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. – Εφαρμογή κανόνων

               Υγείας και Ασφάλειας στο πυροσβεστικό προσωπικό»

 

Η έκδοση της υπ’ αριθμ. 71617 Φ.702.1/11.11.2020 Διαταγής Α.Π.Σ. που αφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος για ορισμό Τεχνικών Ασφαλείας (Τ.Α.) στις εγκαταστάσεις του Π.Σ., αποτελεί σε κάθε περίπτωση θετικό βήμα προς την υλοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος της Ομοσπονδίας μας για την εφαρμογή κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στον εργασιακό μας χώρο. Θεωρούμε ότι έτσι πραγματοποιείται το πρώτο βήμα εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπως ακριβώς ορίζεται από τις διατάξεις  του ν.3850/2010 (Α’84) και του Π.Δ. 294/1988 (Α’138), το οποίο ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί έως την πλήρη εφαρμογή του Νόμου και με επόμενα βήματα.

Παρόμοια προσπάθεια υπήρξε και το 2007 με το πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε, αλλά τελικά παραπέμφθηκε στις καλένδες, αφού ποτέ δεν εφαρμόστηκε ο θεσμός αλλά και το λοιπό νομοθετικό πλαίσιο στο Π.Σ.

Η Ομοσπονδία έκτοτε, πιστή στο αίτημά της, έθεσε το θέμα στη σωστή του βάση καταθέτοντας Σχέδιο Π.Δ., εξουσιοδοτική δηλαδή πράξη όπως απαιτεί το άρθρο 25 του προαναφερόμενου νομοθετήματος, που δεν κατέστη δυνατή η προώθησή του.

Ο εκσυγχρονισμός του Π.Σ. θεωρούμε ότι επιβάλλει την εφαρμογή κανόνων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του, ώστε ο κύριος φορέας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, να καταστεί περισσότερο λειτουργικός και ασφαλής, έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε μελλοντική πρόκληση. Πρόθεσή μας να συμβάλλουμε με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε σταδιακά να εφαρμοστεί το ισχύον πλαίσιο στο σύνολό του, έχοντας πάντα ως γνώμονα την διασφάλιση των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης του πυροσβεστικού προσωπικού της πατρίδας. Υπολείπονται ακόμα πολλά να γίνουν και προς την κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να εστιάσουμε.

Αποτιμώντας λοιπόν την εκ νέου ανακαίνιση του θέματος την κρίνουμε θετικά, ζητάμε όμως ταυτόχρονα την πλήρη και όχι αποσπασματική εφαρμογή των διατάξεων του ν.3850/2010 ώστε να δημιουργηθεί το μελλοντικό πλαίσιο λειτουργίας ενός σύγχρονου πυροσβεστικού φορέα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email