Επιμνημόσυνη δέηση – κατάθεση στεφάνων στα Καμένα Βούρλα,
30/04/2015
Δηλώσεις ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
08/05/2015

”Οφειλόμενες Κανονικές άδειες”

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.Πρωτ. 107

Αθήνα, 06/05/2015

 

                                       ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                                    κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, Αντιστράτηγο

                                                                 ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ :    «Οφειλόμενες Κανονικές Άδειες».

  

            Κύριε Αρχηγέ,

 

Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρο 99 του Π.Δ. 210/1992 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ 93/2014) η χορήγηση  Κανονικής Άδειας είναι υποχρεωτική μέσα στη διάρκεια του  ημερολογιακού έτους κατά το χρόνο προγραμματισμού  εκτός αν έκτακτες και σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν τη λήψη σε άλλο  χρονικό διάστημα. Αν  για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο ημερολογιακό έτος, χορηγείται το επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τέλος Μαΐου, χρονολογία μέχρι την οποία πρέπει να έχει διανυθεί, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς μας πέραν του μηνός αυτού.

 Παρατηρείται  το φαινόμενο να οφείλονται άδειες παρελθόντων ετών σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων ανά την Επικράτεια λόγω  δεδομένης μεγάλης έλλειψης μονίμου προσωπικού αλλά και των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.  Συνέπεια  των παραπάνω είναι να μην καταστεί εφικτό να χορηγηθούν οι οφειλόμενες  άδειες από τις Υπηρεσίες.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι θα σταθείτε αρωγός στο δίκαιο αίτημά μας και θα  προβείτε, το αμέσως επόμενο διάστημα,  στην έκδοση σχετικής Διαταγής προκειμένου να προστεθούν οι οφειλόμενες άδειες που δεν έχουν χορηγηθεί στην κανονική άδεια έτους 2015.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                            ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email