Μη ορθή εκπλήρωση υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ)

Επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων.
27/07/2017
Ισονομία και Δικαιοσύνη.
01/08/2017

Μη ορθή εκπλήρωση υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ)

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ.470                                                                         

Αθήνα, 28/07/2017

                                                

                                                       ΠΡΟΣ :   Τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών

                                                                       κ. Νικόλαο Τόσκα

                                                       ΚΟΙΝ:  1) Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                              Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Καπέλιο

                                                                  2) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη ΠΟΕΥΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Μη ορθή εκπλήρωση υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ)».

 

 Κύριε Υπουργέ,

   περιήλθε σε γνώση μας ότι λόγο εσφαλμένης Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Πόθεν Έσχες) που υποβλήθηκαν φέτος ηλεκτρονικά από τους συναδέλφους μας, ότι ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τη μη ορθή εκπλήρωση υποχρέωσης υποβολής δήλωσης, λόγω συγκεκριμένων σφαλμάτων κατά τη συμπλήρωσή της.

  Πιστεύουμε ότι τα τυχόν λάθη που έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δεν εμπίπτουν σε δόλο ή πρόθεση των συναδέλφων, παρά μόνο σε αιτιολογημένη άγνοια της ηλεκτρονικής υποβολής.

  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τους επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα από 150 έως 400 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρ. 6 του Ν.3213/2003. Σε περίπτωση δε, που δεν προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία και δε δοθεί περαιτέρω παράταση θα υπάρξουν και ποινικές κυρώσεις.

  Με δεδομένο ότι είναι η πρώτη χρονιά που οι δηλώσεις πόθεν έσχες υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης λαθών που οφείλονται σε παρερμηνεία ή αβλεψία άνευ κυρώσεων και θεωρούμε απαραίτητο να μην επιβληθούν φέτος διοικητικά πρόστιμα και να υπάρξει άμεσα η δυνατότητα τροποποίησης των δηλώσεων πόθεν έσχες με παράταση του χρόνου υποβολής τους. 

                                                     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email