Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος.

Επιτάχυνση των διαδικασιών του Βαθμολογίου –  αναγνώριση της ισοτιμίας των  λοιπών αποφοίτων των Σχολών του Π.Σ.
12/07/2018
Τα μνημόνια φεύγουν, οι περικοπές και η κοροϊδία συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό …. Ως πότε;
17/07/2018

Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος.

Αρ.Πρωτ. 143

Αθήνα, 13.07.2018

                                                                                         ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                        Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος».

 

Συνάδελφοι,

ύστερα από ερωτήματα πολλών συναδέλφων και ιδιαίτερα των τελευταίων σειρών κατάταξης στο Π.Σ., καθώς και των Π.Π.Υ. που τους απονεμήθηκε ο βαθμός του πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., σχετικά με τη «Σύσταση Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος» σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Σκοπός της Σύστασης του Λογαριασμού είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας στους  μετόχους του λογαριασμού οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με δυσβάστακτες οικονομικές επιπτώσεις, σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται επαρκώς από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύσταση του συγκεκριμένου λογαριασμού ήταν ένα πάγιο συνδικαλιστικό μας αίτημα προκειμένου να αποφευχθεί ο εσωτερικός έρανος που γινόταν μέσω του Α.Π.Σ. για σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους.

Όμως με αυτή την διαδικασία ερχόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τόσο ο εκάστοτε συνάδελφος που είχε το πρόβλημα όσο και ο συνάδελφος που έπρεπε – προαιρετικά πάντα και στα πλαίσια του δυνατού – να βοηθήσει σε κάθε δύσκολη περίσταση.

Έχει αποδειχθεί στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια, ότι ο εν λόγω λογαριασμός  από τη σύστασή του, έχει βοηθήσει ουκ ολίγες φορές συναδέλφους που έχουν ανάγκη και σας ενημερώνουμε ότι οι Π.Π.Υ. που τους απονεμήθηκε ο βαθμός του πυροσβέστη μπορούν να γίνουν μέτοχοι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και να τύχουν της εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων από 01.04.2018 και μετά την παρέλευση έξι μηνών, μέσω σχετικού αιτήματος στην Γραμματεία της  Υπηρεσίας σας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει σχετικό αίτημα στο Α.Π.Σ. για τους παλαιούς εν ενεργεία  συναδέλφους που δεν είναι  μέτοχοι προκειμένου να καταβάλουν τα αναδρομικά των εισφορών σε δόσεις από την ημερομηνία σύστασης του λογαριασμού ή την ορκωμοσία τους, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη της συστάσεως, προκειμένου να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων.

Επιπροσθέτως σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ υπ΄αριθμ. 1710  τεύχος Β΄ της 19/08/2009  για τη σύσταση του εν λόγω λογαριασμού προκειμένου να έχετε άμεση και πλήρη ενημέρωση για τη σύσταση, το σκοπό και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σε κάθε περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email