Κατάθεση Αγωγής από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
03/12/2014
Η Ομιλία του Προέδρου ΠΟΕΥΠΣ στο 17ο Πανελλαδικό Συνέδριο.
04/12/2014

Κοινοποίηση εντολής προς τον Πρόεδρο ΤΕΑΠΑΣΑ

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ.358                                      

                                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα, 03/12/2014

 

 

                ΠΡΟΣ:  τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ  του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 

                             ΚΟΙΝ: α) κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης &

                                             Προστασίας του Πολίτη

                             β) κ. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                         γ) κ. Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                         δ) Ε.Α.Π.Σ.           

                               ε) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

     Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στο 17ο  έκτακτο πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, την 1η/12/ /2014 και στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας δίνει το άρθρο 220 του  Ν4281/2014, ως η πλέον αντιπροσωπευτικότερη Οργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος,  αποφασίστηκε οι Τομείς Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. & Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.ΣΑ. να μετατραπούν Ν.Π.Ι.Δ υποχρεωτικής ασφάλισης (ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 & 8 του Ν3029/2002.

     Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης μας και της επικείμενης από 1/1/2015 μετατροπής των ανωτέρω Τομέων σε Τ.Ε.Α. σας καλούμε:

α) Να ανασταλεί οποιαδήποτε τυχόν απόφασή σας ή ενέργεια που αφορά μεταφορά – επένδυση στο λογαριασμό Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. & Ασφαλιστικών Φορέων της Τράπεζας της Ελλάδος, οποιουδήποτε πλεονάσματος βρίσκεται στο λογαριασμό διαχείρισης των δύο Τομέων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Εθνική ή άλλη Τράπεζα με προνομιακό επιτόκιο 3%, αποφεύγοντας έτσι να δημιουργηθεί οποιαδήποτε ζημία στα κεφάλαια των Τομέων αφού συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός δεν υφίσταται από τον σχετικό νόμο.

     Αντιθέτως τα πλεονάσματα μπορούν να φανούν μόνο κατά σύνταξη των Ισολογισμών – Απολογισμών των Τομέων όταν αυτοί συνταχθούν. 

     Την επενδυτική πολιτική των ανωτέρω κεφαλαίων θα λάβει σε ελάχιστο διάστημα από σήμερα,  ο νέος φορέας σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν3029/2002.

β) Να δρομολογήσετε άμεσα, ανεξάρτητα των προγραμματισμένων ενεργειών σας, προμήθειες των υλικών και εξοπλισμού καθώς και άλλες δράσεις που θα απαιτηθούν για την μεταστέγαση των Τομέων του Π.Σ.,  διευκολύνοντας έτσι τις διαδικασίες,  με επιβάρυνση και μόνο των  λογαριασμών των Τομέων του Πυροσβεστικού Σώματος.

     Όλες οι ανωτέρω ενέργειες θεωρούνται σημαντικές και αναγκαίες για το συμφέρον των Ταμείων μας και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των άλλων Τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.

Α.

     Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για οποιαδήποτε ενέργειά σας.

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email