Ελλειψη πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης.
26/12/2012
Αίτηση – όχληση σχετικά με μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης.
10/01/2013

Κοινή πρόταση βιωσιμότητας των Ταμείων.

Κοινή πρόταση βιωσιμότητας (ΤΠΥΠΣ) της ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ – ΠΕΑΠΣ, η οποία κατατίθεται σε συνέχεια του απο 6-12-2012 εγγράφου μας, αφού απο κοινού αξιολογήσαμε τις προτάσεις του προέδρου του Ταμείου (έγγραφο της 6-12-2012 του ΤΕΑΠΑΣΑ), καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση του Τομέα μας.

Print Friendly, PDF & Email