Κοινή συνάντηση ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ – ΠΕΕΠΣ.

Ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας.
06/02/2017
Παράσταση διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών μας στο Υπουργείο Οικονομικών.
08/02/2017

Κοινή συνάντηση ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ – ΠΕΕΠΣ.

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ: 291                                                                                                Αθήνα, 06/02/2017

                                                                                                         ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

 

ΘΕΜΑ: «Κοινή  συνάντηση  ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ – ΠΕΕΠΣ»

 

Κοινή συνάντηση με την Ε.Α.Π.Σ., Π.Ε.Ε.Π.Σ.  πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017.  Η συνάντηση είχε ως σκοπό την εξέταση της πορείας του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και των υφιστάμενων προβλημάτων του εθελοντικού πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και τον σχεδιασμό κοινών δράσεων τόσο για την επίλυσή τους όσο για και την ικανοποίηση των λοιπών αιτημάτων του εθελοντικού κλάδου.  Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά:

  • Στην επιδεικτική άρνηση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Νικολάου Τόσκα να δεχτεί σε συνάντηση το θεσμικό όργανο των Εθελοντών Πυροσβεστών
  • Στηv πενταετή καθυστέρηση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του ατομικού εξοπλισμού και των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
  • Στη μη χορήγηση στολής και Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).
  • Στις εσωτερικές αγκυλώσεις στο Π.Σ., οι οποίες εμποδίζουν την ανάπτυξη του θεσμού και λειτουργούν ανασταλτικά είτε στην παραμονή αυτών στο Π.Σ., είτε στην προσέλευση συμπολιτών μας να ενταχθούν στον Εθελοντικό κλάδο της πυροσβεστικής οικογένειας.
  • Στην ανάγκη επιχειρησιακής – διοικητικής ενίσχυσης των υφιστάμενων εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τοποθέτηση και μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας, διότι ως μοντέλο παρέχει μέγιστο όφελος και για τις τοπικές κοινωνίες.
  • Στον καθορισμό των τελευταίων λεπτομερειών για την υλοποίηση της ενημερωτικής ημερίδας με τίτλο “Πνευμονολογικές Παθήσεις Πυροσβεστών” που θα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Από την πλευρά μας επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της προσφοράς των Εθελοντών Πυροσβεστών, οι οποίοι αποτελούν πρότυπο του ενεργού πολίτη, το σημαντικό της συνεισφοράς τους στο πυροσβεστικό έργο και στην προσπάθεια για την αποτελεσματική παροχή πολιτικής προστασίας.

Πέρα από αυτά εξάρθηκε η διαχρονική συνεισφορά του συνδικαλιστικού οργάνου των Εθελοντών Πυροσβεστών στις αγωνιστικές δράσεις των επαγγελματιών συναδέλφων τους, αλλά και την κοινή θέληση όλων για την εξέλιξη του Π.Σ. σε ένα σύγχρονο οργανισμό, που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης επικινδυνότητας που στοχεύει καθημερινά την ομαλή ροή της ζωής των Ελλήνων πολιτών.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                       ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email