Κοινή ανακοίνωση: Καταβολή αποζημιώσεων πέραν του πενθημέρου.

Επιστολή των Ομοσπονδιών προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας
10/12/2016
Αποτελέσματα Εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων.
19/12/2016

Κοινή ανακοίνωση: Καταβολή αποζημιώσεων πέραν του πενθημέρου.

eaps poeyps

                      Αθήνα 12-12-2016

                      ΠΡΟΣ:  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: « Καταβολή αποζημιώσεων πέραν του πενθημέρου »

 

Συνάδελφοι,

 

μετά από ερωτήσεις πολλών συναδέλφων επικοινωνήσαμε με τις οικονομικές υπηρεσίες του Α.Π.Σ. και μας δόθηκε η ρητή διαβεβαίωση, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ομαλή καταβολή των αποζημιώσεων για την πέραν του πενθημέρου εργασία.

 

 

        Για την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ                                      Για την Ε.Α.Π.Σ.

            Ο Πρόεδρος                                                Ο Πρόεδρος

     Δημήτριος Σταθόπουλος                               Ιωάννης Σταμούλης

 

Print Friendly, PDF & Email