Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Υπουργό ΠΡΟ.τ Πο.
20/11/2014
Η πραγματικότητα για το Ε.Τ.Ε.Α.
21/11/2014

Κατάθεση Βαθμολογίου.

titlos poeyps neo

Αρ.πρωτ.334                                                                              Αθήνα, 19/11/2014

 

                                           ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                           ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

Κύριε Αρχηγέ,

     όπως σας είναι γνωστό ένα από τα πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας μας όλα αυτά τα χρόνια είναι η δημιουργία Βαθμολογίου, δηλαδή περαιτέρω εξέλιξης στο χαμηλόβαθμο προσωπικό του Πυρ/κού Σώματος και κατεβλήθη τεράστια προσπάθεια από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά αυτό το διαχρονικό πάγιο αίτημά μας.

     Το προηγούμενο διάστημα που συζητούνταν το Νομοσχέδιο στην Βουλή μέχρι την ψήφισή του, περί Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. (4249/2014), ασκήθηκαν τεράστιες πιέσεις από πλευράς μας με καθημερινές παρεμβάσεις προς την αρμόδια τότε διακομματική επιτροπή της Βουλής. Οι συντονισμένες τότε ενέργειές μας έπιασαν τελικά τόπο με αποτέλεσμα  να ενταχθεί η συγκεκριμένη διάταξη στο άρθρο (69 του Ν.4249/2014 περί Αναδιοργάνωσης) η δημιουργία Βαθμολογίου στο Πυρ/κό Προσωπικό με την έκδοση Π.Δ.

     Από την ψήφιση του Νομοσχεδίου και μετά το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και σας καταθέτουμε:

     α) Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με αντικείμενο «Ρυθμίσεις Θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και απολύσεων των κατωτέρων οργάνων και Πυρονόμων του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις». Σκοπός του είναι να άρει τις αδικίες που υφίστανται στην εξέλιξη των στελεχών κατωτέρων βαθμών του Πυροσβεστικού Σώματος 

     β) Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος των χαμηλόβαθμων Πυροσβεστών. Αντικείμενο της μελέτης που ανατέθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι η διερεύνηση της μεταβολής του μισθολογικού  κόστους των Πυροσβεστών που θα προκύψει από την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος.

      γ) Εισηγητικό Σημείωμα – Αιτιολογική Έκθεση όπου παρατίθενται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καθώς και το σκεπτικό θεσμοθέτησής τους.   

     δ)     Πρόταση διαμόρφωσης νέου Μισθολογίου σύμφωνα με την επεξεργασμένη και ρεαλιστική πρότασή μας. Αντικείμενο της μελέτης, που ανατέθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, η ανάλυση των χαρακτηριστικών του ειδικού μισθολογίου των Πυροσβεστών και η διερεύνηση Νέου Μισθολογίου Πυροσβεστών χωρίς Μισθολογικές Προαγωγές με τους Ισχύοντες Βασικούς Μισθούς και Μισθολογικά Κλιμάκια.               

 

Κύριε Αρχηγέ,

     ζητάμε από εσάς να σταθείτε αρωγός και να κάνετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την θέση σας, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας και κατ΄επέκταση  του χαμηλόβαθμου προσωπικού του Πυρ/κού Σώματος.

     Επιπλέον σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι με την εφαρμογή του Βαθμολογίου θα δοθούν κίνητρα σε Πυροσβέστες με αυξημένα προσόντα και ικανότητα από την στιγμή που θα εξελίσσονται.  Περαιτέρω η δυνατότητα καλύτερης βαθμολογικής εξέλιξης λειτουργεί ως υποκίνηση στο προσωπικό και αυξάνει το ενδιαφέρον του για την Υπηρεσία. Με την παραπάνω δυνατότητα εξασφαλίζονται θετικά οφέλη στο επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σώματος τα οποία θα έχουν και θετικό αντίκτυπο στην πυρασφάλεια της χώρας.

     Επίσης αίρεται πλέον η ανισότητα των χαμηλόβαθμων Πυροσβεστών σε σχέση με τους αντίστοιχους ένστολους των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Είμαστε το μοναδικό ένστολο Σώμα που δεν έχουμε βαθμολόγιο.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειές σας.

 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                   ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email