ΕΥΠΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΙΚΟ.
27/11/2014
Κοινοποίηση εντολής προς τον Πρόεδρο ΤΕΑΠΑΣΑ
04/12/2014

Κατάθεση Αγωγής από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ. 354                                      

                                                                                                              Αθήνα, 26/11/2014

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για κατάθεση αγωγής από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

  

     Σε απάντηση του με αρ.πρωτ.305/7-11-2014 εγγράφου μας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κ. Παναγιώτη Δρακάκη Ταξίαρχο, σχετικά με ενημέρωση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., εάν το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έχει ασκήσει προσφυγή ή οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του PSI,  με το υπ΄αριθμ.8069/2/195/18-11-2014 έγγραφό του  το Δ.Σ. του Ταμείου, μας ενημέρωσε ότι με το υπ΄αριθ 9.45/18.2.2013 Πρακτικό –  Απόφασή του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου για την κατάθεση αγωγής κατά της Τράπεζας της Ελλάδας και του Ελληνικού Δημοσίου, για την διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και των μετόχων του.

     Συγκεκριμένα, για την αποκατάσταση της απελθούσας οικονομικής ζημίας των Τομέων και του Κλάδου Υγείας, από την αναγκαστική συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI).

     Προς τούτο ο Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου, κατέθεσε ενώπιον  του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την από 29.07.2013 και με ΓΑΚ 20676/2013 Αγωγή κατά της Τράπεζας της Ελλάδας και του Ελληνικού Δημοσίου, η συζήτηση της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, διεκδικώντας νομιμοτόκως και για τις αιτίες που αναλυτικώς εκτίθενται στο ιστορικό αυτής, αποζημίωση για την υλική και ηθική ζημία που υπέστη από την εφαρμογή του PSI).   

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                       ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email