ΕΥΠΣ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ: Μετακινήσεις στα Πολ. Αεροδρόμια
23/03/2015
Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας υπαλλήλων Π.Σ.
24/03/2015

Ισχύς Υπηρεσιακών αδειών οδήγησης – ADR

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ.69                                                                                            Αθήνα, 20/03/2015

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Ισχύς Υπηρεσιακών αδειών οδήγησης – Μεταφορά Επικίνδυνων  Εμπορευμάτων  

               που υπόκεινται στην συμφωνία ADR».

 

Συνάδελφοι,

     Το προηγούμενο διάστημα απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και ύστερα από το υπ΄αριθμ. 9/30-01-2015 έγγραφο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Αττικής προς το Τμήμα Μηχανολογικού & Ειδικού Εξοπλισμού με θέμα «Ισχύς Υπηρεσιακών Διπλωμάτων Οδήγησης» το οποίο και σας επισυνάπτουμε, σχετικά με το εάν οι υπάλληλοι οδηγοί του Σώματος που είναι κάτοχοι υπηρεσιακών διπλωμάτων οδήγησης είναι υποχρεωμένοι στην ανανέωση και των πολιτικών επαγγελματικών διπλωμάτων που κατέχουν και σε αρνητική περίπτωση κατά πόσο καλύπτονται απόλυτα σε περίπτωση εμπλοκής τους σε ατύχημα.

     Τελικά για το ανωτέρω θέμα το Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος απέστειλε την υπ΄αριθμ.8494 Φ 602.5/16-03-2015 την οποία και σας επισυνάπτουμε, όπου σύμφωνα με την νομολογία που επικαλείται, ισχύει ότι «οι πυροσβεστικοί  υπάλληλοι οι οποίοι είναι κάτοχοι ισχύουσας υπηρεσιακής άδειας οδήγησης, δύνανται να οδηγούν – χειρίζονται υπηρεσιακά οχήματα αντίστοιχα με την υπηρεσιακή άδεια που κατέχουν χωρίς την απαίτηση ανανέωσης της πολιτικής επαγγελματικής άδειας οδήγησης και καλύπτονται σε περίπτωση εμπλοκής τους σε τροχαίο ατύχημα».

     Επιπροσθέτως σε ερώτημα της Ομοσπονδίας μας τι ισχύει σχετικά με την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων που υπόκεινται στην συμφωνία ADR σχετικά με το πυροσβεστικό προσωπικό και συγκεκριμένα για τα οχήματα μεταφοράς καυσίμων κ.α. και αν υπάρχουν εξαιρέσεις (μερικές ή ολικές) για την μεταφορά υγρών καυσίμων, από απαιτήσεις της ADR που περιλαμβάνονται για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση, την διαδικασία αποστολής, τον έλεγχο των δεξαμενών, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης και τις απαιτήσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πληρώματα και τα οχήματα.

     Μας ενημέρωσαν ότι έχει αποσταλεί έγγραφο στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και σύντομα θα έχουμε την σχετική απάντηση για την πλήρη 

ενημέρωσή μας.-

 Κάντε κλικ στα συνημμένα

1.- υπ΄αριθμ. 9/30-01-2015 έγγραφο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Αττικής

2.-  υπ΄αριθμ.8494 Φ 602.5/16-03-2015 Διαταγή Α.Π.Σ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                          ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email