Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην Επιθεώρηση Εργασίας ( Σ.ΕΠ.Ε.).

Διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί  διαγραφής Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από το πρ. Τ.Π.Δ.Υ.
18/09/2020
Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
24/09/2020

Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην Επιθεώρηση Εργασίας ( Σ.ΕΠ.Ε.).

Αρ.Πρωτ. :177

Αθήνα, 21.09.2020

ΠΡΟΣ : Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην Επιθεώρηση Εργασίας ( Σ.ΕΠ.Ε.)»

Πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας μας συνάντηση εργασίας την 15.09.2020 στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) με αντικείμενο εργασιακά θέματα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (παρατεταμένα ωράρια, επιφυλακές, θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κ.λ.π.).
Από πλευράς Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. και ο Νομικός Σύμβουλος Κων/νος Πενταγιώτης και από πλευράς Σ.Ε.Π.Ε η Δ/ντρια Συντονισμού Προγραμματισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων κ. Τόγκα Ζωή, ο Δ/ντης Συντονισμού Προγραμματισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία κ. Κεραμαλής Ιωάννης και η Προϊσταμένη Περιφερειακής Δ/νσης Επιθεώρησης Ασφάλειας Υγείας στην Εργασία Αθηνών κ. Τσακτσίρα Χριστίνα.
Είναι γνωστό ότι το Σ.ΕΠ.Ε. έχει ως έργο την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, την έρευνα, και δίωξη των περιπτώσεων παράβασης της εργατικής νομοθεσίας και την παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ παρουσίασε την εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις συνεχείς καταχρηστικές επιφυλακές και μετακινήσεις του προσωπικού με συνακόλουθο την παροχή εργασίας σε αμφίβολες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, όπως τούτο αποτυπώνεται στις σχετικές ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας.
Από πλευράς των στελεχών του Σ.Ε.Π.Ε υπήρξε δέσμευση για έρευνα του όλου θέματος σε σχέση και με τις διευρυμένες δυνατότητες ελέγχου στην παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και στους φορείς του Δημόσιου Τομέα και σχετικώς ζητήθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως επίσης και για τη διαρκή συνεργασία μεταξύ Σ.ΕΠ.Ε. και Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Η παραπάνω συνάντηση και η συνεχής συνεργασία μας είναι ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της καλλιεργούμενης άποψης, ότι οι υπάλληλοι του Π.Σ. μπορούν να είναι σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων υπάλληλοι Β’ κατηγορίας σε σχέση με τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου.
Καλούμε όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να τροφοδοτήσουν άμεσα την Ομοσπονδία με στοιχεία παραβάσεων του νομίμου ωραρίου με παράνομες και καταχρηστικές επιφυλακές (κήρυξη χωρίς συμβάν) από τις περιφέρειες τους, καθώς για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ώστε να συνταχθεί και υποβληθεί σχετικό αναλυτικό υπόμνημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email