Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας – Παιδικές Κατασκηνώσεις .

Ενημέρωση για την καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων.
28/09/2017
Συμμετοχή –  Ομιλία στο 27ο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
30/09/2017

Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας – Παιδικές Κατασκηνώσεις .

Αρ.πρωτ.525                                                                       Αθήνα,  29/09/2017

                                                                                                                                           

                                                                          ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                         Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   

 

ΘΕΜΑ: «Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας – Παιδικές Κατασκηνώσεις .».

 

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ένα από τα αιτήματα μας που αφορά την δημιουργία Γραφείου  Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας υλοποιήθηκε με την υπ αρίθμ. 62047Φ.109.1/29-09-2017 Δ/γή Α.Π.Σ.και στελεχώθηκε με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ειδικότητας Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών.

Σκοπό έχει την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και στις οικογένειες αυτών, σε περίπτωση τραυματισμού ή σοβαρής ασθένειάς τους,  κατόπιν σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού υπαλλήλου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και  την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού, επιχειρησιακού και μετατραυματικού στρες και στις οικογένειές τους που βιώνουν συναισθηματική κρίση ή έντονα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η αντιμετώπιση δυσλειτουργικών εκδηλώσεων της συμπεριφοράς των πυροσβεστικών υπαλλήλων στο εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσω συμβουλευτικής υποστήριξης, με σκοπό την ομαλή προσαρμογή τους στο υπηρεσιακό περιβάλλον.

Στο Γραφείο μπορεί να απευθύνεται όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Π.Σ. από όλη την επικράτεια, καθώς και οι συνταξιούχοι, και στεγάζεται στην οδό Πειραιώς 31 Αθήνα, όπου είτε με φυσική παρουσία είτε με ηλεκτρονική επικοινωνία είτε τηλεφωνικά  από 07:30 έως 15:00 στα τηλ. 2132158228, 229, 230, 231,232  και για όλο το 24ωρο στο 6934604001 είτε στο e mail [email protected] είτε με φαξ. 210 5205907.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προκειμένου να ισχύσει και για τα παιδιά των πυρ/στών ο θεσμός των παιδικών κατασκηνώσεων με την δημιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων σε παραθαλάσσια περιοχή της Αττικής.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email