Γονικές άδειες – διευκολύνσεις στο πυροσβεστικό προσωπικό

Κοινή επιστολή για το Δημοσίευμα του FOCUS στον Δήμαρχο Λειψών
02/12/2013
ΠΟΕΥΠΣ: Συνδικαλιστικές άδειες
11/12/2013

Γονικές άδειες – διευκολύνσεις στο πυροσβεστικό προσωπικό

     

 

 

     Αρ. Πρωτ.:     346                                              Αθήνα, 09/12/2013                                                              

                                                                 ΠΡΟΣ:  Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας                                                                            

                                                                               του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο

 

                                                                 ΚΟΙΝ: 1) Γ.Γ. Προστασίας του Πολίτη κ. Γεωργιάδη

                                                                              Πάτροκλο                                        

                                                                              2) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                              Αντιστράτηγο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο

                                                                              3) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη ΠΟΕΥΠΣ

     

     Θέμα: « Γονικές άδειες – διευκολύνσεις στο πυροσβεστικό προσωπικό»

                   

                  Κύριε Υπουργέ, με επιστολή μας στις 20-08-2012 σχετικά με το θέμα της χορήγησης γονικών αδειών – διευκολύνσεων στο προσωπικό του Π.Σ. καταστήσαμε σαφές ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επέκταση των ευεργετικών ρυθμίσεων χορήγησης γονικών αδειών – παροχής διευκολύνσεων του Ν. 3528/2207 και στο πυροσβεστικό προσωπικό, όπως αυτές εφαρμόζονται στην Ελληνική Αστυνομία με το Π.Δ. 70/2011 αλλά και στο Λιμενικό Σώμα με το Π.Δ. 16/2010. 

                 Στην τελευταία και πιο πρόσφατη απάντησή σας στις 23-02-2013 με αρ.πρωτ. 7017/4/15930 σε κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης των αδειών του προσωπικού του Π.Σ. με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, αναφέρετε ότι την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται υπό επεξεργασία, σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τροποποίηση του κεφαλαίου Δ’ του Π.Δ. 210/1992, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με τις άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη ισχύος κάθε διάταξης που θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας στον θεσμό της οικογένειας του Έλληνα πυροσβέστη στο τόσο δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον που όπως κάθε εργαζόμενος βιώνει καθημερινά. Το υπο επεξεργασία Π.Δ. από Επιτροπή που συγκροτήθηκε υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Οργάνωσης – Νομοθεσίας του Α.Π.Σ. και επικαλείστε στην απάντησή σας, εκκρεμεί δυστυχώς εδώ και δυόμιση χρόνια (από τον μήνα Μάρτιο του έτους 2011), χρονικό διάστημα ακατανόητο και υπερβολικά μεγάλο για την τακτοποίηση ενός ζητήματος που αυτονόητα έπρεπε να εφαρμόζεται και στο προσωπικό του Π.Σ., την ώρα που βρίσκεται σε ισχύ και διευκολύνει χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων του δημοσίου τομέα αλλά και του υπολοίπου ένστολου προσωπικού της χώρας.

              Επιπλέον στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία σας σχετική για το θέμα απάντηση έχουν προστεθεί τα δεδομένα τόσο της δικαστικής δικαίωσης συναδέλφου και χορήγησης της γονικής του άδειας, όσο και η ψήφιση του Ν. 4210/2013, όπου με την παρ. 2 του άρθρου 6, αίρεται κάθε νομικό κώλυμα για την χορήγηση των εννέα (9) μηνών άδειας ανατροφής τέκνου και στο ένστολο προσωπικό, σε εφαρμογή της παραγράφου 3, του άρθρου 53 του Ν.3528/2007.

               Κύριε Υπουργέ, μετά από αυτές τις εξελίξεις ζητάμε την χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων με τροποποίηση του κεφαλαίου Δ’ του Π.Δ. 210/1992, στο οποίο θα καθορίζονται πλήρως οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους εργαζόμενους του υπόλοιπου δημόσιου τομέα. Απαιτούμε άμεσα άρση της αδικίας σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε η πολιτεία να δείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την προστασία των χιλιάδων οικογενειών του πυροσβεστικού προσωπικού, που καθημερινά αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, παλεύοντας για την κοινωνική επιβίωση στην δίνη της μεγάλης οικονομικής κρίσης που ζούμε τα τελευταία χρόνια.       

 

Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email