Γνωμοδότηση ΣΤΕ για την Υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων του Π.Σ.