Αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ από την ΠΟΕΥΠΣ.

Χαιρετισμός στο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
08/03/2018
Ανάκληση Διαταγής Α.Π.Σ. περί μετακινήσεων στα νησιά – Πίνακες κενών θέσεων και μεταθέσεων για το έτος
13/03/2018

Αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ από την ΠΟΕΥΠΣ.

 

Αρ.Πρωτ.41                                                                                            

Αθήνα, 09/03/2018

 

                                                                                

                                                                                              ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.

                                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

     Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (28/02/2018), κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας Αίτηση, στρεφόμενη κατά των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την Ακύρωση της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο 69 παραγρ. 18 του Ν.4249/2014 και αφορά τη ρύθμιση της Βαθμολογικής εξέλιξης των Αρχιπυροσβεστών Παραγωγικής Σχολής.

     Το θέμα αυτό αποτελεί τμήμα και μέρος του προβλήματος του Βαθμολογίου των χαμηλόβαθμων το οποίο η πολιτική ηγεσία αρνείται εμμονικά να προωθήσει.

     Είναι γνωστό ότι το Π.Σ. είναι το μόνο Σώμα χωρίς Βαθμολόγιο χαμηλόβαθμων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια δικαίου ως προς την εξέλιξη των υπαλλήλων.    

     Είναι επίσης γνωστό ότι η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έχει υποβάλλει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη για το Βαθμολόγιο σε επίπεδο τελικής πρότασης (Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος).

    Με την δικαστική μας προσφυγή αναδεικνύουμε το πρόβλημα της άρνησης της Πολιτείας να νομοθετήσει ακόμα και για θέματα στα οποία έχει ρητή εξουσιοδότηση προς τούτο και της άρνησής της να ενεργοποιήσει ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ως ένα βαθμό την υπηρεσιακή αρμονία.

     Η άρνηση αυτή της Διοίκησης να νομοθετήσει όχι μόνο για το ζήτημα της εξέλιξης των Αρχιπυροσβεστών αλλά και σε άλλα θέματα επ΄ωφελεία των υπαλλήλων, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά γιατί έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ιδιαίτερη ταχύτητα της Διοίκησης να νομοθετήσει για ζητήματα που περιορίζουν δικαιώματα των υπαλλήλων ή δημιουργούν καταστάσεις ευθείας προσβολής δικαιωμάτων (π.χ. Κανονισμός Μεταθέσεων κ.λ.π.).

     Καταγγέλλουμε την παραπάνω συμπεριφορά της πολιτικής ηγεσίας που οδηγεί στο Βαθμολογικό και Μισθολογικό θάνατο μας και καλούμε τους συναδέλφους να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα και επιφυλακή.

     Ζητάμε την άμεση νομοθέτηση του Βαθμολογίου των χαμηλόβαθμων και την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπει η παραγρ. 18 του άρθρου 69 του Ν. 4249/2014.                                                                     

          Η Αίτηση Ακύρωσης σε pdf

                     

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email