ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
11/04/2017
Διαμονή προσφύγων και μεταναστών στο κτήριο που στεγάζεται ο 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Ιωαννίνων.
21/04/2017

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

poeyps-title

 Αθήνα, 11/04/2017

Αρ.Πρωτ.355

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Συνάδελφοι

Συνεδρίασε στις 10.04.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και

συζήτησε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός Απολογισμός

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Σταθόπουλος παρουσίασε συνοπτικά τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και σημείωσε ότι το Δ.Σ. εργάσθηκε με ζήλο προκειμένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του Π.Σ. Ανέφερε τη συμμετοχή στις ένστολες κινητοποιήσεις και τις δράσεις δημοσιοποίησης των προβλημάτων. Τέλος ζήτησε την υπερψήφισή του Διοικητικού Απολογισμού από τα μέλη του Δ.Σ. ο οποίος και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

  1. Οικονομικός απολογισμός

Ο Ταμίας της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Παναγιώτης Ανδρεόπουλος παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό ο οποίος ελέγχθηκε από την Εξελεγξκτική Επιτροπή την Πέμπτη 06/04/2017 χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρατήρηση ως προς τη διαχείριση των οικονομικών. Τέλος ζήτησε την υπερψήφιση του Οικονομικού

Απολογισμού από τα μέλη του Δ.Σ. ο οποίος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

  1. Σύγκληση και προετοιμασία 21ου Συνεδρίου

Αποφασίστηκε ομόφωνα η σύγκληση του επόμενου 21ου Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 19-20 Μαίου 2017.

  1. Επίσης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα και αποφασίσθηκε:

  • Η προσφυγή στο ΣτΕ κατά του Π.Δ/τος 13/2017 (Τροποποίηση Κανονισμού Μεταθέσεων) κατά τα σκέλη αυτού που διευρύνουν μη νόμιμα την έννοια του τόπου συμφερόντων από πόλη σε νομό, που παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και εισάγουν μη ανεκτές συνταγματικά ρυθμίσεις. Επίσης δόθηκε εντολή στο Νομικό Σύμβουλο κ. Κων/νο Πενταγιώτη και το Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Αντωνακόπουλο για τη σύνταξη του σχετικού δικογράφου και την κατάθεσή του.

  • Αποφασίστηκε να παρασχεθεί κάθε δυνατή υποστήριξη (νομική κ.λ.π.) σχετικά με τις γνωστές συνθήκες κινδύνου που επικρατούν στις εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών στον Ασπρόπυργο από τις επιθέσεις και απειλές κατά υπαλλήλων και εγκαταστάσεων από παραβατικά στοιχεία της περιοχής και την καθυστέρηση μετεγκατάστασής του σε ασφαλή περιοχή για την οποία έχει δεσμευτεί το Αρχηγείο.

  • Αποφασίστηκε η άσκηση κάθε δυνατής πίεσης στην πολιτική και φυσική ηγεσία για την επίλυση των προβλημάτων και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μετατεθέντες, στις νεοϊδρυθείσες Π.Υ., υπάλληλοι, ιδιαίτερα στέγασης και λοιπών υποδομών. Τονίστηκε η δυσχέρεια ανεύρεσης στέγης σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα τις τουριστικές (Μύκονος, Σαντορίνη κ.λ.π.) και η ανεπαρκής υποστήριξη του Α.Π.Σ. για τη λύση του προβλήματος (ασαφείς απαντήσεις και αόριστες υποχέσεις).

  • Τέλος αποφασίστηκε η προσφυγή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να υποχρεωθεί το Υπουργείο και το Α.Π.Σ. να χορηγήσουν αντίγραφό της από 23.2.2017 σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και FRAPORT προκειμένου να ελεγχούν οι όροι της ως προς την καταπλεονεκτικότητά τους και οι οποίοι απετέλεσαν και την ουσιαστική βάση για την έκδοση του στερούμενου νομιμότητας Π.Δ/τος 13/2017.

Ευχόμαστε καλό Πάσχα καλή Ανάσταση και ελπίζουμε το Άγιο Φως της Ανάστασης ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email