Επισημάνσεις – Προτάσεις για το Στρ/κό-Επιχ/κό πρόγραμμα ανάπτυξης

Ο αγώνας φέρνει αποτελέσματα.
12/09/2014
Δελτίο Τύπου. Το Πυροσβεστικό Σώμα πενθεί.
13/09/2014

Επισημάνσεις – Προτάσεις για το Στρ/κό-Επιχ/κό πρόγραμμα ανάπτυξης

κατεβαστε το αρχείο σε μορφή PDF

 

Αρ.Πρωτ:  337                                                                       Αθήνα 12-09-2014

 

                                                                             Πρός: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                          Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

 

Επισημάνσεις –  Προτάσεις για το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος  2015-2019

 

          Η Ομοσπονδία μέσω του προέδρου της, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Α.Π.Σ., με θέμα την σύνταξη του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ. για τα έτη 2015-2019, προσήλθε με πλαίσιο θέσεων και προτάσεων, με στόχο την βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού και της πληρέστερης ανταπόκρισής του στο δύσκολο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον και γενικότερα των υψηλότατων απαιτήσεων της εποχής μας.      

         Προϋπόθεση όμως για την επιτυχία του σχεδίου αλλά και οποιουδήποτε στόχου τεθεί τελικά σε εφαρμογή, είναι η επίλυση βασικών πρωταρχικών προβλημάτων που χρονίζουν και ταλανίζουν το πυροσβεστικό προσωπικό προκαλώντας τελικά μεγαλύτερα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του. Οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο λειτουργίας και δομών του Π.Σ. θα εξασφαλίσουν και την επιτυχία του Προγράμματος, ειδάλλως η αποτυχία του είναι δεδομένη. Από την ανάγνωσή του προκύπτει σειρά παρατηρήσεων και επισημάνσεων, πριν τεθούν από εμάς οι βασικοί άξονες – προϋποθέσεις, για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος, σύμφωνα πάντα με το σταθερό πλαίσιο αρχών και θέσεων μας.

        Τα κυριότερα σημεία που χρήζουν επισήμανσης, είναι τα παρακάτω:   

 • ØΈνας από τους στόχους του προγράμματος, όπως περιγράφεται στις αρχικές

του σελίδες, είναι η διεύρυνση της δυνατότητας διερεύνησης των αρμοδιοτήτων του Π.Σ. μέσω της συναρμογής των δομών του με αυτές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ), με απώτερο στόχο την ανάδειξη του Π.Σ. σε έναν πραγματικό και αποτελεσματικό φορέα της Πολιτικής Προστασίας. Για το  θέμα αυτό ζητούνται άμεσα διευκρινίσεις όσον αφορά την υλοποίηση του στόχου στην βάση της αυτόνομης λειτουργίας του Π.Σ. ως τον κύριο βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Η «συναρμογή δομών» ενέχει μεγάλο κίνδυνο κατάργησης στην πράξη της αυτονομίας και του ενιαίου της δομής του Π.Σ. Μάλιστα υπήρξε μία πρώτη προσπάθεια η οποία προκάλεσε την απόλυτη σύγχυση στις τάξεις του προσωπικού του Π.Σ. αλλά και του ΕΚΑΒ που αντέδρασε άμεσα και κάθετα σε αυτό ενδεχόμενο πριν περίπου ένα χρόνο. Σταθερή και αταλάντευτη η θέση μας για συνέχιση της αυτονομίας του Π.Σ.

 

 • ØΤο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης  και Προστασίας του Πολίτη και κατ’ επέκταση το

Π.Σ. δεν διαχειρίζεται αυτοτελές επιχειρησιακό πρόγραμμα για πάσης φύσης έργα. Απαιτείται διερεύνηση της δυνατότητας διαχείρισης, η οποία θα λειτουργήσει ευεργετικά για τον εκσυγχρονισμό των δομών του Π.Σ., την ώρα που άλλα Υπουργεία διαχειρίζονται παρόμοια προγράμματα.   Επιπλέον παρατηρείται μικρή συμμετοχή των δημοσίων επενδύσεων στα έργα που εκπονούνται για το ΠΣ και εδώ πρέπει να δοθεί έμφαση για μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων από το πρόγραμμα  δημοσίων επενδύσεων.

 

 • ØΣτο αντικείμενο για την ενημέρωση πολιτών σε μικρή ηλικία (σχολεία) και των

επιχειρήσεων, να γίνει προσθήκη ώστε να ενισχυθεί ο παράγοντας της πρόληψης, ζήτημα τεράστιας σημασίας για οτιδήποτε προκύπτει.

 

 • ØΣτο σχέδιο υπάρχουν συμμετοχές σε πολλά προγράμματα αλλά δεν υπάρχει

αντίστοιχη ενημέρωση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν και μεταφερθούν στο ΠΣ.

 

 • ØΟι μέθοδοι SWΟT και Balancescorecard, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα

Αποτελούν μεν χρήσιμα εργαλεία, αλλά οι αναλύσεις τους αποτελούν απλά επιβεβαίωση των όσων έχουμε επισημάνει πολλάκις, ως κύριος συνδικαλιστικός φορές του πυροσβεστικού προσωπικού και τίποτα περισσότερο.

 

 • ØΤη διοίκηση ολικής ποιότητας πρέπει να δούμε πως μπορεί να εφαρμοστεί,

ειδικά στα συμβάντα, αφού κανένα συμβάν δεν είναι ίδιο με κάποιο άλλο.

 

 • Ø

Ακαδημία αλλά όχι γενικόλογη και οποιαδήποτε εκπαίδευση αλλά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε προσωπικού. 

 

        Βασική προϋπόθεση προκειμένου το Πυροσβεστικό  Σώμα να καταφέρει να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται  είναι να λυθούν τα πολλά και μεγάλα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, τα πυροσβεστικά μέσα, την υλικοτεχνική υποδομή αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτυχία στόχων την επόμενη πενταετία εάν δεν λύσουμε βασικά ζητήματα που αφορούν την ομαλή καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών όπως :

 

 • ØΠροσλήψεις προσωπικού: Άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4249/2014 για

καθιέρωση εισαγωγής προσωπικού στο Π.Σ. μέσω των πανελληνίων εξετάσεων

 

 • ØΟμογενοποίηση πυροσβεστικού προσωπικού: Άμεσα εφαρμογή των διατάξεων

των Ν.3938/2011 και Ν.4249/2014, που αναφέρονται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και εν συνεχεία δημιουργία νέου επικαιροποιημένου οργανογράμματος των υπηρεσιών του Π.Σ. σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής. Αυτό ταυτόχρονα επιβάλλει και νέα κατανομή του προσωπικού σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά και τις οικογενειακές ανάγκες των συναδέλφων, πολλοί από τους οποίους σήμερα βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας λόγω κάποιων αναχρονιστικών διατάξεων του Π.Δ. 170/1996   

 

 • ØΔιαχωρισμός του πυροσβεστικού προσωπικού σε διοικητικό και μάχιμο,

προκειμένου να αποτυπωθεί το πραγματικό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού με στόχο την ενίσχυσή του αλλά και την εξειδίκευση του σε πυροσβεστικά αντικείμενα που συναρτώνται με την αποστολή του Π.Σ . 

 

 • ØΣυνεχής εκπαίδευση, με τη μορφή σεμιναρίων, όλων των βαθμίδων του

πυροσβεστικού προσωπικού, βάσει των  νέων δεδομένων που προκύπτουν .

 

 • ØΑλλαγή του πλαισίου κρίσεων και προαγωγών στη βάση ενός συστήματος που

θα διασφαλίζει την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα .

 

 • ØΕξέλιξη των Πυροσβεστών και των Υπαξιωματικών του Π.Σ μέσω της

δημιουργίας σύγχρονου βαθμολογίου (εφαρμογή του Ν.4249/2014 με άμεση έκδοση Π.Δ.), σύμφωνα με την πρόταση της ΠΟΕΥΠΣ ώστε να δοθούν επιπλέον κίνητρα και περιθώρια εξέλιξης σε αυτούς.

 

 • ØΆμεση προώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ενεργοποίηση

των διατάξεων των Ν. 1568/85 και Ν.3144/2003, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον Ν.3850/2010,  περί Υγείας και Ασφάλειας  στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 

 • ØΆμεση προώθηση σχεδίου Νόμου για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας

ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού ένταξή του στη λίστα των Β.Α.Ε. (ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ). 

 

 • ØΆμεση απόσυρση του Π.Δ. 93/2014 που αφορά τροποποίηση διατάξεων του

Π.Δ. 170/1996 (Κανονισμός Μεταθέσεων) και την ενεργή συμμετοχή εκπροσώπου μας στην επιτροπή για την εκ νέου επεξεργασία αυτού με αλλαγές σε βασικές διατάξεις του, σύμφωνα με την πρόταση που έχει κατατεθεί σε πολιτική και φυσική ηγεσία.

 

 • ØΕνεργή συμμετοχή εκπροσώπου μας (δικαίωμα ψήφου) στην επιτροπή για την

αλλαγή – αναμόρφωση του Π.Δ. 210/1992 με εκσυγχρονισμό του εσωτερικού μας κανονισμού σε όλο το πλέγμα των διατάξεών του όπως και του πειθαρχικού δικαίου που διέπει το πυροσβεστικό προσωπικό.   

 

 • ØΚατασκευή μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. ή ένταξης σε προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. νέων

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά την επικράτεια,  διότι η πλειονότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων κρίνονται ακατάλληλες για χρήση και διαβίωση από το πυροσβεστικό προσωπικό.

 

 • ØΣταδιακή αντικατάσταση των  Πυροσβεστικών οχημάτων λόγω παλαιότητας

αυτών, αφού αυτό εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για το πυροσβεστικό προσωπικό αλλά 

 αλλά απαιτεί και υψηλό κόστος για την συντήρησή τους

 

 • ØΆμεση χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας, προκειμένου το πυροσβεστικό

  προσωπικό να επεμβαίνει στις επιχειρήσεις με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

 

 • ØΑξιολόγηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυσή τους, όπου

αυτό απαιτείται, με προσωπικό και μέσα ώστε να είναι άρτιο το επίπεδο της πυρασφάλειας της κάθε περιοχής και της χώρας γενικότερα. Επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών αλλά και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων, με σύγχρονα κριτήρια  

 

 • ØΗ υπερεργασία, μέσω πρόσθετης εργασίας ή επιφυλακών προκειμένου να

εφαρμόζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός οφειλόμενων αναπαύσεων (ρεπό), τα οποία δε δύναται να δοθούν στο προσωπικό αλλά παράλληλα δεν προβλέπεται σχετική αμοιβή. Πρέπει να προβλεφθεί τρόπος αμοιβής της υπερεργασίας αυτής, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της απλήρωτης υπερεργασίας που παρατηρείται στο Πυροσβεστικό Σώμα .

        Για να επιτευχθούν οι τέσσερις (4) Στρατηγικοί Στόχοι, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο ΣΕΠΑΛ 2015-2019, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον Σχεδιασμό όλα τα ανωτέρω και να δρομολογηθούν λύσεις άμεσα, σύμφωνα με τις προτάσεις μας, έτσι ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να είναι αξιόμαχο και  επιχειρησιακά άρτιο, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα και συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και να συμβάλλει επί της ουσίας με την αποστολή του στην ανάπτυξη της Χώρας. Είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε τα «αδύνατα» σημεία της λειτουργίας του Π.Σ. στο πρόσφατο νομοσχέδιο της Αναδιοργάνωσης που έγινε πράξη με τον Ν.4249/2014. Εμμένουμε ως συνδικαλιστικός φορέας στην πρότασή μας τα βασικά σημεία της οποίας δεν εισακούστηκαν από την πολιτική μας ηγεσία με αποτέλεσμα και στην συζήτηση του επιτελικού οργάνου, να μνημονεύουμε ακριβώς τα ίδια.

        Εκφράζουμε επιφυλάξεις για την φιλοσοφία του προγράμματος, η οποία είναι η δημιουργία ενός οργανισμού, η πορεία του οποίου θα εξαρτάται από μετρήσιμους δείκτες και στόχους. Πολλά τα ερωτήματα που γεννώνται: Εάν δεν επιλυθούν τα μεγάλα και ακανθώδη προβλήματα που έχουμε ως Π.Σ. πως μπορούμε να επιζητάμε αποτελέσματα με αμφιλεγόμενους δείκτες και στόχους;

      Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί ή ενδεχόμενη απόκλιση θα σημάνει και αναζήτηση ευθυνών προς την λανθασμένη κατεύθυνση, αφού και η επόμενη πενταετία δεν θα ξεφύγει από τα δεσμά των πολύ σφιχτών οικονομικών δεδομένων που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια βελτίωσης σε κρίσιμους τομείς;

   Τέλος πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν στον Στρατηγικό Σχεδιασμό ο ρόλος του πυροσβεστικού προσωπικού (Ανθρώπινου Δυναμικού) αφού πλέον και σύμφωνα με όλους τους σύγχρονους ορισμούς τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, θεωρείται ίσης και ζωτικής σημασίας  με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και μέσα που πρέπει να έχει ένας Οργανισμός.

    Ο συντονισμός των εσωτερικών δομών όσο αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την ευημερία αλλά και την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα .    

     Κανένας στόχος και κανένα πρόγραμμα δεν πρόκειται να επιτύχει εάν δεν εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο τον παράγοντα προσωπικό του Π.Σ.!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΥΠΣ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                              ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email