Καταβολή αναδρομικών.
19/12/2014
Χορήγηση εκλογικού επιδόματος.
22/01/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 176 €

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015

 

Προς : Ενάγοντες υπαλληλους του

Π.Σ. για το επίδομα των 176 ευρώ.

(Μέσω των Ενώσεων και Υπηρεσιών τους).

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


Σας ενημερώνω ότι οι ασκηθείσες αγωγές για το ειδικό επίδομα των 176 Ευρώ, επίκειται να συζητηθούν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε διάφορες δικασίμους από 16.2.2015 και εφεξής εως τα τα τέλη Μαρτίου.

Επειδή έχει παρέλθει πενταετία από την άσκηση των αγωγών, είναι αναγκαίο να μου αποσταλλούν έως τις 15.2.2015, το αργότερο, νέες εξουσιοδοτήσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην νέα ταχυδρομική μου διεύθυνση:  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27 106 82 ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος γρ 11).

 

Εφόσον δεν αποσταλλεί νέα εξουσιοδότηση η αγωγή κατά το σκέλος που αφορά τους ενάγοντες χωρίς νέα εξουσιοδότηση θα απορριφθεί ως ανομιμοποίητη από το Δικαστήριο.

Σχέδιο εξουσιοδότησης σε αρχειο Word και κατάσταση των εναγόντων υπαλλήλων κατ’ αύξοντα αριθμό μητρώου επισυνάπτεται στην παρούσα.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση .

 

 

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ 

Σημείωση Διαχειριστή: Κατεβάστε το αρχείο word της κατάστασης με τα στοιχεία των εναγόντων και στην συνέχεια ανοίξτε το αρχείο και  

πατήστε ctrl + f  για την αναζήτηση ονόματος.  Προσοχή επάνω από την υπογραφή, να αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία. 

Σημειώνεται πως η νέα Ταχυδρομική διεύθυνση του κ. Πενταγιώτη είναι όπως αναγράφεται και στο παραπάνω σημείωμα, 

Κωνσταντίνος Πενταγιώτης

Δικηγόρος

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27 106 82 ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος γρ 11).

 
Print Friendly, PDF & Email