Ένταξη τριετών πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Ενημέρωση σχετικά με την έκτακτη συνάντηση μας με τον κ. Αρχηγό, για τις αναδρομικές κρατήσεις υπέρ των Ταμείων Ασφάλισης που προέκυψαν
28/03/2018
Ένταξη τριετών πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
05/04/2018

Ένταξη τριετών πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Αρ.Πρωτ.66                                                                                                 

Αθήνα,  03.04.2018

 

                                                                           ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                  Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

  ΘΕΜΑ: «Ένταξη τριετών πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό».

 

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1125/28-3-2018 ΚΥΑ, εντάσσονται στο μόνιμο προσωπικό του Π.Σ. οι συνάδελφοι πυροσβέστες τριετούς υποχρέωσης, οι οποίοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις με Π.Δ. που θα εκδοθεί άμεσα και με το οποίο θα καταργούνται ισάριθμες οργανικές θέσεις Π.Τ.Υ. Με την παραπάνω ένταξή τους στο Π.Σ. γίνεται το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της ομογενοποίησης  του προσωπικού του.

Θυμίζουμε ότι η ένταξη αυτή δεν χαρίστηκε από κανέναν, αντίθετα όλοι θυμόμαστε τις παλινωδίες των «συναρμόδιων Υπουργείων», που οδήγησαν στην μετατροπή των πενταετών σε τριετείς πυροσβέστες με το Ν.4455/2017, δηλαδή στην επί της ουσίας άρνηση της πλήρους ένταξής τους στο Π.Σ και την παράταση της ομηρίας τους.

Η ένταξη αυτή αποτελεί πρωτίστως νίκη των ίδιων των Π.Π.Υ. και των πολύχρονων και  δυναμικών τους  αγώνων και κινητοποιήσεων, στους οποίους δώσαμε το παρόν παρέχοντας κάθε υποστήριξη και αλληλεγγύη μας, με πράξεις και όχι με λόγια.

Στο ίδιο αγωνιστικό πλαίσιο η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. καλεί τους μόνιμους πλέον συναδέλφους μας να συντονίσουν  τον βηματισμό τους με το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα του Π.Σ., δημιουργώντας ένα δυνατό μέτωπο διεκδίκησης λύσεων των κοινών μας προβλημάτων.

Μένουν πολλά να γίνουν ακόμα για τη θεσμική αναβάθμιση του Π.Σ. και την ικανοποίηση των θεσμικών, οικονομικών και ασφαλιστικών αιτημάτων των υπαλλήλων του!

Οι αγώνες είναι μπροστά μας και θα τους δώσουμε όλοι μαζί!

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email