Ένταξη τριετών πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Ένταξη τριετών πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
03/04/2018
Yποβολή προτάσεων περί θεμάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού Π.Σ.
05/04/2018

Ένταξη τριετών πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Αρ.Πρωτ.67                                                                                   

Αθήνα, 04.04.2018

                                                                              

                                                                                ΠΡΟΣ: Αρχηγό Π.Σ.  

                                                                                ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                           Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

  ΘΕΜΑ: «Ένταξη τριετών πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό».

 

Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. 66/03.04.2018 εγγράφου μας και ύστερα από εκατοντάδες ερωτήσεις και απορίες σχετικά για το τι μέλει γενέσθαι εμμένουμε στην άποψη ότι ήταν μια απόφαση που δικαίωσε την ανισότητα που υπήρχε και την διαφορετική αντιμετώπιση που υφίσταντο οι συνάδελφοι, ενώ παράλληλα δικαίωσε τον πολυετή και δίκαιο αγώνα τους.

      Ελπίζουμε την απόφαση αυτή να ακολουθήσουν και άλλες που θα διευκολύνουν την ένταξη και ομογενοποίηση του προσωπικού. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να αγγίξουν το θέμα των μεταθέσεων, όμως λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το σύνολο του προσωπικού που σήμερα υπηρετεί στην Υπηρεσία.

      Πιο συγκεκριμένα: Yπάρχουν συνάδελφοι που μετά από πολλά χρόνια και μεταθέσεις υπηρετούν επιτέλους στις υπηρεσίες που επιθυμούν, υπάρχουν συνάδελφοι που βρίσκονται πολλά χρόνια σε υπηρεσίες που δεν επιθυμούν, υπάρχουν συνάδελφοι που χωρίς να το θέλουν βρέθηκαν, σχετικά πρόσφατα, σε υπηρεσίες όπως Αεροδρομίων και εθνικών οδών, ενώ τέλος υπάρχουν συνάδελφοι που προσφάτως ενσωματώθηκαν στο καθεστώς των μονίμων οι οποίοι είτε υπηρετούν σε υπηρεσία που επιθυμούν είτε όχι. Όλες οι ομάδες των συναδέλφων έχουν τα δίκαιά τους και θεμιτό είναι να θέλουν να εξαιρεθούν από την δαμόκλειο σπάθη της μετάθεσης και να έχουν την δυνατότητα να υπηρετούν στην υπηρεσία που επιθυμούν.

   Κύριε Αρχηγέ       

   Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε να τηρηθεί η νομιμότητα και η αρχή της ίσης μεταχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις προτιμήσεις των υπαλλήλων όπως αυτές έχουν δηλωθεί καθώς και όλες τις λοιπές διατάξεις που επιβάλλει ο κανονισμός μεταθέσεων 

    Επίσης θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση για κανέναν από τους συναδέλφους και θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που ως στόχο έχει την εξεύρεση δικαιότερης και αποτελεσματικότερης λύσης, τόσο στο θέμα του κανονισμού μεταθέσεων όσο και σε οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει με τον εξορθολογισμό και την σωστή λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της χώρας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email