Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Υπουργό ΠΡΟ.τ Πο.

Παροχή πληροφοριών και στοιχείων.
20/11/2014
Κατάθεση Βαθμολογίου.
20/11/2014

Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Υπουργό ΠΡΟ.τ Πο.

 titlos poeyps neo


Αρ.πρωτ.333                                                                                        Αθήνα, 18/11/2014

                                                                                 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                          ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση με τον Υπουργό Δ.Τ. & ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Βασίλειο Κικίλια».

 

Συνάδελφοι,

     την Τρίτη 18/11/2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ύστερα από αίτημά μας, με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλειο Κικίλια όπου και του κατατέθηκε Σχέδιο Π.Δ. για το Βαθμολόγιο μαζί με την Οικονομοτεχνική Μελέτη αυτού καθώς και η Εισηγητική –  Αιτιολογική έκθεση αλλά και οι προτάσεις διαμόρφωσης του Νέου Μισθολογίου όπου και τον ενημερώσαμε ότι θα το καταθέσουμε άμεσα και στον Αρχηγό του Πυρ/κού Σώματος προκειμένου να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

      Κατατέθηκε επίσης πλήρες Υπόμνημα με όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν το Πυρ/κό Σώμα τα τελευταία χρόνια. Όπως  (Ομογενοποίηση Πυρ/κού Προσωπικού, Κανονισμός Μεταθέσεων (170/1996), Απόσυρση του Π.Δ. 93/2014, Υγεία και Ασφάλεια, Εσωτερικός Κανονισμός, Επέκταση Μάχιμης Πενταετίας όπως Ε.Μ.Α.Κ. κ.α.).

     Ακολούθησε διάλογος επί όλων των θεμάτων που του τέθηκαν  και η συζήτηση έγινε σε εξαιρετικά καλό κλίμα δείχνοντας από πλευράς του ο κ. Υπουργός ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μάχιμος  Πυροσβέστης.

     Τέλος πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συνάντηση με τον κ. Υπουργό  ήταν η πρώτη επίσημη που πραγματοποιήθηκε με συνδικαλιστικούς φορείς του Πυρ/κού Σώματος και μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει και άμεση δεύτερη συνάντηση για ενημέρωσή μας επί του Υπομνήματος.

Συνάδελφοι,

     το Προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. συνεχίζει την καθημερινή μεγάλη συνδικαλιστική προσπάθεια που καταβάλλει όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να δοθούν ή να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις σύμφωνα με το πλαίσιό μας προς όφελος του συνόλου των Πυροσβεστών αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την Ασφάλεια – Πυρασφάλεια της χώρας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email