Ενημέρωση σχετικά με την κινητοποίηση στην ΔΕΘ.
10/09/2015
Ευχαριστήρια επιστολή απερχόμενου Γεν. Γραμματέα Π.Π.
15/09/2015

Ενημέρωση για την πορεία του Φακέλλου ΤΕΑΠΑΣΑ.

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.Πρωτ. 197

                                                                          Αθήνα, 14-09-2015

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση  για την πορεία του κατατεθειμένου φακέλου στο Υπουργείο Εργασίας, για την μετατροπή των ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης – Ενέργειες & Δράσεις της ΠΟΕΥΠΣ.

           

           

 

Συναδέλφισες , Συναδελφοι

 

     Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας παραθέτουμε ιστορικό νομοθεσίας και ενεργειών της ΠΟΕΥΠΣ για την μετατροπή των ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 & 8 του ν.3029/2002.

 

Νομοθετικές παρεμβάσεις – ιστορικό:

 

         Με το άρθρο 220 ν. 4281/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ μέχρι 31/12/2014 να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), υποχρεωτικής ασφάλισης (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 & 8 του ν.3029/2002, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των κλάδων των ασφαλισμένων και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης. 

 

          Μετά από παρεμβάσεις μας, και επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, με σκοπό την κατάργηση της ανωτέρω δυσμενής  διάταξης, στο άρθρο 119 του ν.4316/2014 η ανωτέρω ημερομηνία παρατάθηκε μέχρι 28/2/2015 εν συνεχεία με το άρθρο 31 του ν.4320/2015 (Νόμος για την ανθρωπιστική κρίση) μέχρι 30/6/2015 και με το άρθρο 28 ν.4331/2015 μέχρι 31/12/2015.

 

          Ξαφνικά και παρά τις διαβεβαιώσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για κατάργηση του άρθρου 220 του ν.4281/2014, με το άρθρο 3 παρ. 28  ν. 4334/2015 (αντικαταστάθηκε) ο ΤΕΑΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσεται από 1/1/2015 στο ΕΤΕΑ, διάταξη η οποία εν συνεχεία αντικαταστείτε με το άρθρο 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. περίπτ. 2  ν. 4336/2015,  σύμφωνα με την οποία ο ΤΕΑΥΠΣ εντάσσεται τελικώς στο ΕΤΕΑ από 1/9/2015.

 

 

     Συνοψίζοντας τα ανωτέρω και όπως μας διαβεβαιώνουν οι διακεκριμένοι νομικοί συνεργάτες μας, ο ΤΕΑΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ δύναται  μέχρι 31/08/2015, να μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), υποχρεωτικής ασφάλισης (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 & 8 του ν.3029/2002 και ο ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ μέχρι 31/12/2015.

 

Ιστορικό ενεργειών της ΠΟΕΥΠΣ με το Υπουργείο Εργασίας και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή:

 

          Η Ομοσπονδία μας, με το υπ αρίθμ 362 από 12-12-2014 έγγραφό της προς το Υπουργείο Εργασίας και αρ. πρωτ. υποβολής του Υπουρ. Εργασίας Νο.47328 ΕΙΔ.1158 από 12-12-2014 και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή με  αρ. πρωτ. υποβολής  Νο. 583 από 15-12-2014, κατέθεσε εξ αρχής εμπρόθεσμα, τόσο στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.)  τις απαιτούμενες Αναλογιστικές μελέτες, όσο και στην Διεύθυνσης Επαγγελματικής ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το σχέδιο καταστατικού του υπό ίδρυση Επαγγελματικού Ταμείου,  βρισκόμενοι συνεχώς σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με  τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

          Το υπουργείο Εργασίας & η Εθνική η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.)  εξ αρχής μας ζήτησε τροποποιήσεις , διευκρινήσεις και μας έκανε υποδείξεις, τόσο για το καταστατικού όσο και για τις μελέτες που είχαν κατατεθεί, στις οποίες ανταποκριθήκαμε θετικά, αναμένοντας ταυτόχρονα την υλοποίηση της υπόσχεση της πολίτικης ηγεσίας για κατάργηση των  δυσμενών  διατάξεων του άρθρου 220 ν. 4281/2014, με σκοπό την περαίωση των διαδικασιών μέχρι 31/12/2015.

 

          Βλέποντας τις αναπάντεχες εξελίξεις με το τελευταίο μνημόνιο (άρθρο 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. περίπτ. 2  ν. 4336/2015), προκείμενου να προλάβουμε τις εξελίξεις επανυποβάλαμε με το υπ΄αριθμ. 177 από 19-08-2015 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εργασίας και την Αναλογιστική Αρχή (Αριθ. Πρωτ. 37286 και ΕΙΔ.423 & 384 από 19-08-2015 αντίστοιχα),  προτεινόμενο σχήμα απόσβεσης του ελλείμματος (αποθεματοποίησης) μόνο για τον κλάδο Επικούρισης, ανταποκρινόμενοι στις τελευταίες υποδείξεις τους, σχετικά με την τροποποίηση των ήδη κατατεθειμένων με το από 15/12/2014 σεναρίων απόσβεσης του ελλείμματος – αποθεματοποίησης.

 

             Την 09-09-2015 προκαλέσαμε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε παρουσία της  κα Πρόεδρου  και μελών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής καθώς και  των αναλογιστών και αφού ακούσαμε τις νέες παρατηρήσεις τους,  τις οποίες και αποδεχτήκαμε προβήκαμε στην επικαιροποιήση της μελέτη μας την οποία και επανυποβάλαμε  προς έγκριση με το υπ΄αριθμ. 190 από 10-09-2015 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εργασίας και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (αρ. πρωτ. υποβολής του Υπουρ. Εργασίας 40140 και ΕΙΔ. 206 από 10-09-2015 &  409 από 10-09-2015 αντίστοιχα).

 

    Σημειώνουμε ότι, για τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ δεν προχωρούμε στην παρούσα φάση στην μετατροπή του σε επαγγελματικό ταμείο και η όποια επαναπροσέγγιση θα γίνει μετά την λήξη των διαδικασιών για το ΤΕΑΥΠΣ, διότι σύμφωνα με το άρθρο 28 ν.4331/2015  αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι 31-12-2015.

 

Συναδέλφισες , Συναδελφοι

 

        Όταν η ΠΟΕΥΠΣ ενημερώθηκε με έγγραφο του ΤΕΑΠΑΣΑ για τις νομοθετικές διατάξεις και διαδικασίες που αναφέρονται στο ανωτέρω θέμα η Ομοσπονδία μας, ως το αντιπροσωπευτικότερο συλλογικό όργανο, ανέλαβε άμεσα την πρωτοβουλία ενημέρωσης των 24 Πρωτοβάθμιων Ενώσεων   σε Πανελλαδική βάση  για τη δυνατότητα μετατροπής του ΤΕΑΥΠΣ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης.

     Αφού η ΠΟΕΥΠΣ έλαβε τη σχετική απόφαση – εξουσιοδότηση, ανέθεσε κατόπιν διαγωνισμού την εκπόνηση των σχετικών αναλογιστικών μελετών στην PrudentialActuarialSolutions (ανάδοχος). Ταυτόχρονα ζήτησε από τον Ανάδοχο σειρά συναντήσεων και παρουσιάσεων με στόχο την πλήρη ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. καθώς και αναλυτική παρουσίαση της Αναλογιστικής Μελέτης σε Πανελλαδική Συνδιάσκεψη  και σε έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο που διεξήχθησαν που διεξήχθησαν για τον λόγο αυτό.

     Ταυτόχρονα εκτός από την αποστολή πολλαπλών εγγράφων προς τα μέλη μας διοργανώθηκε και Ημερίδα στην οποία παρουσιάστηκαν σε απευθείας σύνδεση μέσω της ιστοσελίδας στο internet / www.poeyps.gr   όπου την παρακολούθησαν ζωντανά πληθώρα μελών μας για τη μεθοδολογία, παραδοχές και αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών που αφορούν στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των ΤΕΑΥΠΣ και ΤΠΥΠΣ.

      Κατά τις ανωτέρω Συνδιασκέψεις – ενημερώσεις – ημερίδες  και παρουσιάσεις, ο ανάδοχος κατέστησε απολύτως σαφές ότι υφίσταται ουσιώδες αναλογιστικό έλλειμμα, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί εντός χρονικού διαστήματος 12 ετών.    

     Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος εισηγήθηκε ότι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος κάλυψης του ανωτέρου ελλείμματος είναι η σταδιακή μείωση των παροχών ώστε να εξασφαλίζεται η βασική αρχή της συνοχής, αλληλεγγύης και δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών, κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν, με αντίστοιχα ταμεία του ν. 4052/2012.

    Επιπλέον, ενημερώθηκε για την πλήρη διαδικασία ελέγχου του Ταμείου από την Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το κόστος που θα αναλάβει ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Εποπτικών Αρχών (Κώδικας Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών).

 

Η τελική απόφαση για την αυτοδίκαιη μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ σε ΝΠΙΔ, είχε ως κύριο γνώμονα τα ακόλουθα:

 

1. α.   το όραμα της αυτοδιαχείρισης του Ταμείου μας στο πλαίσιο των διατάξεων της οδηγίας 41/2003, του ν. 3029/2002, καθώς και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, και κατ΄ επέκταση της απροθυμίας μας για υπαγωγή στο ΕΤΕΑ. Πιστεύοντας ότι έτσι θα αποφευχθούν επιζήμιες πρακτικές και αποφάσεις που είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν από ακατάλληλα πρόσωπα και διοικήσεις.

      β.   την πλήρη κεφαλαιοποίηση που θα πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες αναγκαίες μειώσεις των παροχών, στο πλαίσιο των επιταγών των αρμοδίων Εποπτικών Οργάνων. Αυτονόητο είναι ότι για τα ανωτέρω, όλα τα μέλη που υπάγονται στο  Ταμείο έχουν απόλυτη ενημέρωση και επίγνωση για τις αντίστοιχες μειώσεις των παροχών, με βάση το κατατεθειμένο πρόγραμμα κεφαλαιοποίησης,  καθώς και για τα προσδοκώμενα οφέλη που θα επέλθουν μετά την κεφαλαιοποίηση, διασφαλίζοντας πραγματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

       γ.    ότι το ΕΤΕΑ, δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων αφού προβλέπονται μόνο μειώσεις παροχών με βάση την ισχύουσα δομή του συντελεστή βιωσιμότητας, του συντελεστή συσσώρευσης των εισφορών και των δημογραφικών προβολών του πληθυσμού των εργαζομένων και συνταξιούχων που υπάγονται στο ΕΤΕΑ, ενώ μετάκαι την υπογραφή του 3ου μνημονίου, μοιάζει μονόδρομος η συγχώνευση κύριας και επικουρικής σύνταξης, κάτι που σημαίνει την εξαφάνιση της επικουρικής σύνταξής μας.

        δ.    ότι το ΕΤΕΑ δεν εξασφαλίζει με κανένα τρόπο ότι θα υπάρχει έστω αυτή η μειωμένη σύνταξη για το Ταμείο μας, μετά από 12 έτη από σήμερα και ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε για το ύψος αυτής, σε συνδυασμό και με την παραπάνω παρατήρηση.

       ε.     ότι αποδεδειγμένα, βάση της εμπειρίας του παρελθόντος, δεν είμαστε επ’ ουδενί ικανοποιημένοι από τις επενδυτικές επιλογές που έχουμε ως ΝΠΔΔ, για την περιουσία μας και τον τρόπο επένδυσης αυτής μέχρι σήμερα, από το κράτος.

 

2.     Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Τομέας Επικούρισης Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος ( ΤΕΑΥΠΣ / ΤΕΑΠΑΣΑ ) μέχρι 31/08/2015 διαθέτει περίπου 53.000.000 Ευρώ τα οποία σύμφωνα με το  άρθρο 28 ν.4331/2015

περιέχονται και θα γίνουν περιουσία του Ε.Τ.Ε.Α.

 

Με την ένταξη του ΤΕΑΥΠΣ από 1/9/2015  στο ΕΤΕΑ προκύπτουν οι κατωτέρω συνέπειες:

 

  α) Αύξηση εισφορών από 1/9/2015 στους 3.000 περίπου παλαιούς ασφαλισμένους (έως 31-12-1992) του Π.Σ, αφού τα ταμεία που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. υπολογίζουν τις εισφορές επί του συνόλων των αποδοχών με ποσοστό 3% (άρθρο 5 ν.4225/2014), ενώ ο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. υπολόγιζε τις εισφορές σε ποσοστό 5% επί του Βασικού Μισθού. Αυτό σημαίνει πρακτικά αύξηση των εισφορών υπέρ Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Ε.Τ.Ε.Α. 50% περίπου, με αντίστοιχη μείωση του μηνιαίου  μισθού των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων (παλαιών ασφαλισμένων). Τα ανωτέρω αναμένετε να παρακρατηθούν αναδρομικά μετά την πλήρη ένταξη, όταν εκκινήσει την διαδικασία το Ε.Τ.Ε.Α.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής παραδείγματα

    Αρχ/στης  με 15 έτη συντάξιμη υπηρεσία θα επιβαρυνθεί επιπλέον με

15,00   Euro μηνιαίως

– Πυρονόμος με 17 έτη συντάξιμη υπηρεσία θα επιβαρυνθεί επιπλέον με

21,00   Euro μηνιαίως

–    Επιπυραγός με 21 χρόνια συντάξιμη υπηρεσία θα επιβαρυνθεί    επιπλέον

με  25,00 Euro μηνιαίως.

 β)  Επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Π.Σ με 3% εργοδοτικής εισφοράς από  1/9/15 για παλαιούς ασφαλισμένους (έως 31-12-1992).

Υπολογίζεται να επιβαρυνθεί ο Προϋπολογισμός του Π.Σ με 2.000.000,00 Euro.

Τα ανωτέρω χρήματα θα μεταφερθούν από άλλους ΚΑΕ του Π.Σ, σε βάρος των εξόδων που έχουν προϋπολογιστεί, επιδεινώνοντας τις υπάρχουσες ελλείψεις του Π.Σ σε υλικοτεχνικό και λοιπό εξοπλισμό (Άρβυλα, φόρμες, λάστιχα αυτοκινήτου κλπ)

 

γ)   Παύση χορήγησης δανείων σε μετόχους αφού το Ε.Τ.Ε.Α. δεν παρέχει  δάνεια σε μετόχους αλλά μόνο στο προσωπικό του.

 

δ)   Χορήγηση νέων συντάξεων με μεγάλη καθυστέρηση και πιθανόν χωρίς 

       άμεση καταβολή των αναδρομικών τους.

 

ε)   Άμεση μείωση  συντάξεων που είδη καταβάλλονται.

 Με την ένταξη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. στο Ε.Τ.Ε.Α., τα μερίσματα (επικουρική σύνταξη) που χορηγεί  ο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. θα υπολογίζονται πλέον σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9387/98/30-7-2014 (ΦΕΚ 2276 τ. Β΄), για όσους συνταξιοδοτούνται από 1/1/2015 και με εφαρμογή στο σύνολο των συνταξιούχων (παλαιών και νέων) συντελεστή βιωσιμότητας που θα βασίζεται στα οικονομικά στοιχεία πλέον του συνόλου των Ταμείων του Ε.Τ.Ε.Α. Σημειώνουμε  ότι τον Ιούλιο του 2014 το Ε.Τ.Ε.Α. έκανε οριζόντια μείωση 5,2% στις χορηγούμενες συντάξεις και αναμένεται νέα μείωση με την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας (ρήτρα μηδενικού ελλείμματος).

     Η Ομοσπονδία μας και τα μέλη τη καλόπιστα είχαμε αποβλέψει δικαιολογημένα  και είχαμε πιστέψει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εκπληρώσει, θεμελιώδη υποχρέωσή του να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για την εξαίρεση από το ΕΤΕΑ και την μετατροπή του Ταμείου, ενέργεια που δεν αντιβαίνει στις μνημονικές υποχρεώσεις τις χώρας μας. Ίσα ίσα που ο μνημονιακός ν.4281/2014 ήταν αυτός που μας έδωσε αυτή την δυνατότητα.

 

      Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκμεταλλευμένοι κάποιοι την προσδοκία μας για αυτόνομο Ταμείο, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να μειώσουμε οι ίδιοι τις συντάξεις και τα εφάπαξ μας και να μετατρέψουμε τους ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΣΑ σε επαγγελματικά ταμεία για να τα περισώσουμε, δίδοντας συνεχόμενες παρατάσεις μόνο και μόνο για να μας ρίξουν σε βαθύ ύπνο, μας έφεραν προ τετελεσμένων γεγονότων και τώρα πλέον δεν μας δίνουν ούτε καν το δικαίωμα να διαχειριστούμε μόνοι μας τα του οίκου μας και πετούν τα κλαδικά μας Ταμεία σε άπατο πηγάδι, το ΕΤΕΑ.

 

   Υποβάλαμε έγκαιρα και επανυποβάλαμε πάλι έγκαιρα στις 19-08-2015 την επικυρωμένη αναλογιστική μελέτη και το καταστατικό, αποδεχόμενοι όλες τις υποδείξεις που μας έγιναν από το Υπουργείο Εργασίας και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, πριν από την έναρξη εφαρμογής ακόμη και του τελευταίου μνημονικού νόμου ν. 4336/2015, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του με τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλ. από το βράδυ της 19ης Αυγούστους 2015.

 

     Ο μεγάλος συνεχής κόπος και προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα εργασίας που συστάθηκε εξ αρχής,  το Προεδρείο, υπηρεσιακοί παράγοντες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που τεχνικά μας στηρίζουν, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας, η Ε.Α.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. που από την αρχή συνεργαζόμαστε, τα χρήματα που καταβλήθηκαν, ο πλήρης και τεκμηριωμένος φάκελος και το συναίσθημα της αδικίας που μας πλημυρίζει, δεν μας επιτρέπει τώρα να κάνουμε πίσω.

 

Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους!

 

     Σε τυχόν απορριπτική απόφαση, είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι να καταθέσουμε προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα και να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με τους πλέον καταξιωμένους νομικούς του Ελληνικού Χώρου και να διακόψουμε την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου νόμου και την ένταξη του ΤΕΑΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email