Ενημέρωση για την καταβολή των εκτός έδρας και τρόπος υπολογισμού των αναδρομικών.

Υποβολή Γνωμοδοτικού Σημειώματος Νομικού Συμβούλου για την δικαστική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας
24/10/2018
Περιοδεία στην Ε.Υ.Π.Σ Περιφέρειας Κρήτης.
02/11/2018

Ενημέρωση για την καταβολή των εκτός έδρας και τρόπος υπολογισμού των αναδρομικών.

Αρ.Πρωτ. 218                                    Αθήνα, 25.10.2018

                                                                                               

                                                                                             ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                     ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την καταβολή των εκτός έδρας και τρόπος υπολογισμού των αναδρομικών».

 

Συνάδελφοι,

   σχετικά με την καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων, σας ενημερώνουμε ότι η εξόφληση του συνόλου των δαπανών του μηνός Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 13.11.2018 και εκτιμάται ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου  θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αποστολή των εκτός έδρας πυρκαγιών των μηνών Αυγούστου – Σεπτεμβρίου και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 13.12.2018.

    Σας ενημερώνουμε επίσης, προκειμένου να υπολογίσετε τα ποσά που αναλογούν στον καθένα από την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών από 01-08-2012 έως και 31-12-2016, μπορείτε να τα υπολογίσετε κατά προσέγγιση, χρησιμοποιώντας  το ποσό που αναγραφόταν στο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών σας και αντιστοιχούσε στην μηνιαία αποκατάσταση του 50%. Το ποσό αυτό αν ήταν για παράδειγμα 65,00 ευρώ θα πρέπει να αφαιρέσετε τις ασφαλιστικές κρατήσεις και την φορολογία, καθαρό λοιπόν 40,00 ευρώ. Το ποσό αυτό θα το πολλαπλασιάσετε με το 36, το γινόμενο θα το διαιρέσετε με το 23 και το πηλίκο θα το πολλαπλασιάσετε με το 53 και το τελικό γινόμενο είναι το ποσό επιστροφής. Δηλαδή 40Χ36:23Χ53=3.318.

    Αυτό θα πρέπει να είναι το ποσό επιστροφής που θα καταβληθεί σε περίπτωση που ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για επιστροφή εφάπαξ αναδρομικών αλλά πιστεύουμε ότι θα είναι αρκετά μικρότερο διότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κρατήσεις και αυτόματος συμψηφισμός με τυχόν φορολογικές οφειλές καθώς επίσης ότι το ποσό που θα επιστραφεί ανέρχεται σε 800 εκατομ. ευρώ σε καθαρή βάση (μετά τις κρατήσεις ή 1,2 δις ευρώ μικτά).

    Σημειώνουμε ότι ο παραπάνω υπολογισμός είναι πρόχειρος και απλοποιημένος διότι έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να γίνει κατανοητός προκειμένου να υπολογιστεί το καθαρό ποσό επιστροφής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κάποια επίσημη προσέγγιση.

    

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email