Εκπαίδευση – κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες, ξένες γλώσσες κ.α. των Σ.Α.
13/12/2013
Ενίσχυση ορφανών τέκνων πυροσβεστικού προσωπικού
14/12/2013

Εξέλιξη για το επίδομα των 176 €

Ανακοινώσεις

24/1/2013 – ΣΤΕ 95/2013 (Ολομ.)Το επίδομα των 176€ δεν αποτελεί προσαύξηση των αποδοχών.

Το επίδομα των 176€ δεν αποτελεί προσαύξηση των αποδοχών. Η μη καταβολή του σε όλους τούς δημοσίους υπαλλήλους (και ειδικότερα στους δικαστικούς υπαλλήλους) δεν συνιστά παραβίαση τής αρχής τής ισότητος.

Πηγή: Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Print Friendly, PDF & Email