Ειδική αποζημίωση για την έκτακτή μας απασχόληση κατά το δημοψήφισμα.

Εκπροσώπηση της ΠΟΕΥΠΣ δια του Προέδρου της στο Συνέδριο της ΕΑΠΣ
06/07/2015
Το καθήκον μας απέναντι στο νέο εμπρησμό της ζωής μας.
14/07/2015

Ειδική αποζημίωση για την έκτακτή μας απασχόληση κατά το δημοψήφισμα.

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.Πρωτ.159

Αθήνα, 07/07/2015

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης για την έκτακτη απασχόλησή μας κατά

                 την διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης  Ιουλίου 2015».

 

Συνάδελφοι,

     σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1378 – Β΄ της 3ης Ιουλίου 2015 η υπ΄αριθμ. 22592 Κ.Υ.Α. με την οποία καθορίστηκε η ειδική αποζημίωση στους υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, για την έκτακτη απασχόλησή τους,  για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών και την πέραν των κυρίων καθηκόντων απασχόλησής τους, για την διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

     Ειδικότερα για το χρονικό διάστημα απασχόλησης από 28/06/2015 έως 05/07/2015 καθορίζεται ειδική αποζημίωση μικτά στο ποσό των 62,00 ευρώ για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εργασίας.

     Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος και η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους θα καθοριστεί με Διαταγή του Α.Π.Σ.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        Ο   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                              ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email