Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2017.

Ο Αγώνας συνεχιζεται
17/05/2017
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 21ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
22/05/2017

Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2017.

titlos poeyps neo

Αρ.πρωτ. 417                                                               Αθήνα   22/05/2017

 

                                                        ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                        ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

      ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων σε μετόχους του   Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2017»

 

Συνάδελφοι,

     Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η αποδέσμευση του ποσού των (2.100.000,00 ευρώ) από τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Τομέα μας για την χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών  σε ασφαλισμένους για το έτος 2017.

     Ως εκ τούτου εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση ύστερα από την 18/05/2017  συνεδρίαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι έως και 07/04/2017, 526  αιτήσεις των δικαιούχων  που περιήλθαν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

     Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες εγκρίσεις – χορηγήσεις δανείων έως ότου εξαντληθεί ο παραπάνω αναφερόμενος εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

     Για τις ήδη σε πρώτη φάση 526 εγκεκριμένες αιτήσεις απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ, όπου αφού συμπληρωθεί εις διπλούν και θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τη Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και στην συνέχεια  θα ακολουθήσει στις υπηρεσίες των αιτούντων ατομική ειδοποίηση μέσω sms ή fax ή email ανάλογα με το τι, έχουν δηλώσει προκειμένου να προχωρήσουν στις μετέπειτα διαδικασίες που προβλέπονται.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     O ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2017»

 

Συνάδελφοι,

     Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η αποδέσμευση του ποσού των (2.100.000,00 ευρώ) από τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Τομέα μας για την χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών  σε ασφαλισμένους για το έτος 2017.

     Ως εκ τούτου εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση ύστερα από την 18/05/2017  συνεδρίαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι έως και 07/04/2017, 526  αιτήσεις των δικαιούχων  που περιήλθαν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

     Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες εγκρίσεις – χορηγήσεις δανείων έως ότου εξαντληθεί ο παραπάνω αναφερόμενος εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

     Για τις ήδη σε πρώτη φάση 526 εγκεκριμένες αιτήσεις απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ, όπου αφού συμπληρωθεί εις διπλούν και θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τη Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και στην συνέχεια  θα ακολουθήσει στις υπηρεσίες των αιτούντων ατομική ειδοποίηση μέσω sms ή fax ή email ανάλογα με το τι, έχουν δηλώσει προκειμένου να προχωρήσουν στις μετέπειτα διαδικασίες που προβλέπονται.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     O ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email