Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α .

Εργατική Πρωτομαγιά.
01/05/2022
Παύση πληρωμής των εφάπαξ βοηθημάτων των Πυροσβεστών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
27/05/2022

Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α .

Αρ. Πρωτ:34

Αθήνα, 13.05.2022

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: « Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α »

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν 396 αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του
Τομέα πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.,
Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
στο psnet, με αποστολή σε όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με την
Εγκύκλιο 54 εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών και υπόδειξη για την αποστολή των
προβλεπόμενων Χρεωστικών Ομολόγων (Συμβάσεων Χρέους) σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών,
με προσωπική μέριμνα και ευθύνη των αιτούντων.
Επιπρόσθετα, τόσο οι δανειολήπτες που εγκρίθηκαν τα δάνειά τους, όσο και αυτοί
που απορρίφθηκαν, θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα στα τήλεφωνα που έχουν
δηλώσει στις αιτήσεις τους.
Επίσης ενημερωθήκαμε ότι, οι πιστώσεις δεν έχουν εξαντληθεί και το επόμενο
διάστημα, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση του Ταμείου για την εκ νέου έναρξη
υποβολής των αιτήσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email