ΕΥΠΣ Κεν. Μακεδονίας: Χορήγηση Οικονομικών στοιχείων.

ΕΥΠΣΚ. Μ.: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ.
24/02/2014
ΕΥΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
12/03/2014

ΕΥΠΣ Κεν. Μακεδονίας: Χορήγηση Οικονομικών στοιχείων.

 

 

ΠΡΟΣ:  

  • Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  • Όλα τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. και όλες τις Π.Υ. και Π.Κ.   της Κεντρικής Μακεδονίας

         ΘΕΜΑ:<<Εφαρμογή του Ν.1264/1982 για εισφορές μελών –

Χορήγηση οικονομικών στοιχείων της ΠΟΕΥΠΣ>>

1. Έχει συζητηθεί σε Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και με την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να εφαρμοστεί ο νόμος 1264/82 άρθρο 6, ο οποίος προβλέπει οι εισφορές από τα μέλη τους να παρακρατούνται από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και αυτά με την σειρά τους να είναι υπεύθυνα για την κατανομή τους. Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, ποιες οι ενέργειες της Ομοσπονδίας μέχρι τώρα και σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές;

2.Υπήρξε προφορική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας στο προηγούμενο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σχετικά με την χορήγηση των οικονομικών στοιχείων της Ομοσπονδίας, ότι αυτά θα δοθούν μόνο εάν ζητηθούν επισήμως και με απόφαση από την Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. Υπήρξε λοιπόν πλειοψηφική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. που έλαβε χώρα στις 09/01/2014 και ζητάει επισήμως σε φωτοαντίγραφα όλα τα οικονομικά στοιχεία του ταμείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. εσόδων και εξόδων των τελευταίων δύο ετών.

Παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε τις απαντήσεις σας στο ερώτημα και στο αίτημα της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. εκτός από προφορικώς και γραπτώς. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση σας.

 

Print Friendly, PDF & Email