ΕΥΠΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Ελλείψεις και προβλήματα που διαρκώς μεγαλώνουν.

Ερώτηση στην Βουλή για το ΤΕΑΠΑΣΑ.
23/06/2015
Κοινή συνάντηση Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Ε.Α.Π.Σ – Π.Ε.Ε.Π.Σ.
25/06/2015

ΕΥΠΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Ελλείψεις και προβλήματα που διαρκώς μεγαλώνουν.

ΕΝΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

_____________________________________________________________________

Ε.Υ.Π.Σ.Π.ΣΤ. Ελλάδας – Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 76/1998 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΔΡΑ: Λαμία – Κων/νου Καραμανλή 3  – Π.Υ. Λαμίας

Τ.Κ.: 35100, ΤΗΛ.& FAX.: 2231033636

                                                                                                                     

Τηλ. Προέδρου: 6906607655   –   Τηλ. Γενικού Γραμματέα: 6973771290

 

     Λαμία 18-06-2015                           ΠΡΟΣ: 1)  Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

                                                                               κ. Μαυρόπουλο Αναστάσιο

     Αρ.Πρωτ: 93                                                                      

                                                                          2)  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                               Αντιστράτηγο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο

 

                                                              ΚΟΙΝ: 1)  Περιφερειακό Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς

                                                                          Ελλάδας Αρχιπύραρχο κ. Ντίτσα Νικόλαο

                                                                    

                                                                    2)  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Περιφέρειας

                                                                   

                                                                    3) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                                                    

                                                                    4) Μέλη της Ένωσής μας

 

Θέμα: « Αντιπυρική περίοδος έτους 2015: Ελλείψεις και προβλήματα που διαρκώς

          μεγαλώνουν!»

    

        Η αντιπυρική περίοδος του έτους που ήδη διανύουμε, μας βρίσκει δυστυχώς σε χειρότερη θέση συγκριτικά με την περασμένη, με τα προβλήματα και τις βασικές ελλείψεις να μεγαλώνουν σε τέτοιο βαθμό που να θέτουν σε αμφισβήτηση πλέον την  επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα! Την χρονική αυτή στιγμή, μέσα Ιουνίου του τρέχοντος έτους, οι ελλείψεις στις μεγαλύτερες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά και μέσα ατομικής προστασίας των συναδέλφων, χαρακτηρίζονται ήδη μεγάλες αλλά το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά έχουν ως αιτία την διαρκή στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην επίλυση βασικών θεμελιωδών για την λειτουργία μας ζητημάτων από την πολιτεία, όπως η ανακατανομή της οργανικής δύναμης Υπηρεσιών και Κλιμακίων σύμφωνα με τις σημερινές πραγματικές  συνθήκες και ανάγκες τους, η πλήρης ένταξη των συμβασιούχων συναδέλφων στις λειτουργικές απαιτήσεις του Π.Σ. αλλά και η σοβαρή όπως αποδεικνύεται αδυναμία αντιμετώπισης  των ελλείψεων σε υλικοτεχνικά μέσα με κραυγαλέα περίπτωση αυτή την ελαστικών στα υπηρεσιακά μας οχήματα.

       Αναλυτικότερα, όσον αφορά την κατάσταση στην Περιφέρειά μας, υφίσταται σημαντική έλλειψη προσωπικού σε Υπηρεσίες και Κλιμάκια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως την Π.Υ. Λαμίας αλλά και το Π.Κ Στυλίδας, το οποίο βρίσκεται στην χειρότερη δυνατή κατάσταση. Επίσης ελλείψεις προσωπικού υπάρχουν στην 7η ΕΜΑΚ, στην  Π.Υ Μακρακώμης, στο ΠΕ.ΚΕ. Στερεάς Ελλάδας, όπως επίσης στην Π.Υ Ιστιαίας και στα δύο (2) Π.Κ. Λίμνης και Μαντουδίου που ανήκουν σε αυτή. Το ίδιο σοβαρότατο πρόβλημα υφίστανται και οι Υπηρεσίες νοτιότερα της Περιφέρειας όπως της Π.Υ. Άμφισσας, Θηβών, Οινοφύτων και Π.Κ. Δερβενοχωρίων, που καλύπτουν ζωτικό της χώρο. Όσον αφορά τις ελλείψεις και τα προβλήματα σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποδομές, αυτά αφορούν επιγραμματικά, με τα αναλυτικά στοιχεία διαθέσιμα,  σχεδόν το σύνολο των Υπηρεσιών, με προεξέχον πρόβλημα το θέμα της έλλειψης ελαστικών των οχημάτων, των προβληματικών κτιριακών υποδομών (Π.Υ. Οινοφύτων, Π.Υ. Θηβών και Π.Υ. Καρπενησίου λόγω λήξης του συμβολαίων στέγασης και αδυναμίας εξεύρεσης άλλων κτιρίων, Π.Υ. Μακρακώμης, Π.Υ Ιστιαίας, στην οποία έχει παραχωρηθεί οικοπεδικός χώρος για ανέγερση νέας Υπηρεσίας αλλά και στα Π.Κ. Λίμνης και Φουρνάς). Επίσης επιτακτική είναι η ανάγκη χορήγησης νέου ατομικού εξοπλισμού στους συναδέλφους λόγω των φυσιολογικών φθορών που προκάλεσε η μακροχρόνια χρήση τους στην αντιμετώπιση των αγροτοδασικών πυρκαγιών.

       Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν σημερινές διαπιστώσεις αλλά συσσωρευμένα προβλήματα των τελευταίων ετών που δυσχεραίνουν χρόνο με το χρόνο την κατάσταση. Το μείζον για εμάς είναι βεβαίως και η αντιμετώπισή τους, η οποία εξαντλείται κάθε χρόνο σε πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας για όλους τους συναδέλφους και συνεχείς επιφυλακές σε περιφερειακό αλλά και τοπικό επίπεδο Υπηρεσιών και Κλιμακίων, αφού το υφιστάμενο προσωπικό τους δεν επαρκεί λόγω των κενών που υπάρχουν αλλά και σε πολλές περιπτώσεις από την αδυναμία σωστής διαχείρισης του υπάρχοντος από τις διοικήσεις τους. Στο ζήτημα των επιφυλακών, το οποίο έχουμε επισημάνει και τις περασμένες περιόδους και χρησιμοποιείται, ιδίως τα τελευταία χρόνια, ως μέτρο αντιμετώπισης κάθε μεγάλου συμβάντος σε επίπεδο περιφέρειας, τονίζουμε ότι η επιφυλακή του πυροσβεστικού προσωπικού, ως μέτρο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, δεν μπορεί με την έναρξη ενός και μόνο συμβάντος να γενικεύεται σε όλο το μήκος και πλάτος της γεωγραφικής μας περιφέρειας, αφού λόγω και της μη σωστής διαχείρισης του προσωπικού από τις κατά τόπους διοικήσεις αλλά και των μεγάλων, συνεχών μετακινήσεων, το προσωπικό καταπονείται άσκοπα, όπως έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις.

       Οι λύσεις λοιπόν σε όλα αυτά είναι συγκεκριμένες. Άμεσα απαιτούνται:

  1. 1.Ουσιαστικές αλλαγές στα οργανογράμματα των Υπηρεσιών και των

Κλιμακιών, με αναβαθμίσεις στη βάση των σημερινών συνθηκών και αναγκών κάθε περιοχής ξεχωριστά. Αδυνατούμε να λειτουργήσουμε προστατεύοντας τον Έλληνα πολίτη με όρους και συνθήκες των δεκαετιών του 1970 και του 1980!

  1. 2.Πλήρη ενσωμάτωση της κατηγορίας των πυροσβεστών πενταετούς

υποχρέωσης στις μεγάλες ανάγκες λειτουργίας του Π.Σ. με αυτονόητη την επισήμανση τήρησης των διατάξεων του Ν.3938/2011 ως προς τις προϋποθέσεις ένταξής τους. Η καθημερινή μας λειτουργία δεν εξαντλείται καθημερινά στις 22:00 (ώρα λήξης ωραρίου των προαναφερόμενων συναδέλφων)!

  1. 3.Άμεση απεμπλοκή των διαγωνισμών προμήθειας ελαστικών πυροσβεστικών

οχημάτων και μέσων ατομικών προστασίας των συναδέλφων, αφού η κατάσταση περιγράφεται ως οριακή πλέον! Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να προσπαθούμε να προστατεύσουμε στα πλαίσια της αποστολής μας τον συνάνθρωπό μας, την ίδια στιγμή που αδυνατούμε να προστατεύσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό!

             Κάθε χρόνο παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα αναδεικνύουμε με τον καλύτερο τρόπο τον επαγγελματισμό μας αλλά το τίμημα δυστυχώς είναι βαρύ, κάτι που μαρτυρούν χωρίς καμία αμφισβήτηση οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών συναδέλφων μας. Αναμένουμε και η πολιτεία να δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της χωρίς μεγαλοστομίες και πυροτεχνήματα, όπως αυτά που εκτοξεύονται σε δύσκολες για εμάς στιγμές κατά την διάρκεια του καθημερινού μας αγώνα. Λύσεις στα προβλήματα εδώ και τώρα!!

                               

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.

 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          ΜΙΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email