ΕΥΠΣ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Χορήγηση Ατομικών εφοδίων.

ΠΟΕΥΠΣ-ΕΑΠΣ: Το ΤΕΑΥΠΣ στο ΕΤΕΑ-υπολογισμός ΕΦΑΠΑΞ από ΤΠΥΠΣ.
15/09/2014
ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:Ελλείψεις στο Π.Σ.- Εφαρμογή κανόνων Υγ. & Ασφάλειας
22/09/2014

ΕΥΠΣ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Χορήγηση Ατομικών εφοδίων.

 

Τηλ  Προέδρου            6945416242                                                Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Τηλ. Γεν. Γραμματέα    6977425809                                              Κοιν.: 1. Π.Δ.Π.Υ Ν. Αιγαίου

                                                                                                            2. ΠΟΕΥΠΣ  

                                                                                                            3. Μέλη μας (πίνακας ανακοινώσεων & email)

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Αρίθμ. Πρωτ.  150                                                                       

Ρόδος  16-09-2014

 

Θέμα: «Χορήγηση Ατομικών Εφοδίων»

 

Κύριε Αρχηγέ,

     Είμαστε υποχρεωμένοι για μία ακόμη φορά να αναδείξουμε το σοβαρότατο θέμα που αντιμετωπίζουν οι Πυροσβέστες που αφορά όχι μόνο στην άσκηση του επαγγέλματος τους αλλά και την σωματική τους ακεραιότητα. Γνωρίζεται  ότι η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε γενικά στους Πυροσβέστες χορήγηση ατομικών εφοδίων (στολές, κράνη, μπότες) ήταν το 2008 με τις υπ’ αριθμ. 31433 Φ.520.4/5-6-2008 & 55172 Φ.520.4/1-10-2008 αποφάσεις του τότε Υπουργού Εσωτερικών. Ειδικά στις τελευταίες σειρές δοκίμων πυροσβεστών τους έχει χορηγηθεί από τη σχολή αποφοίτησης τους μόνο μία στολή.

     Έκτοτε δεν έχει πραγματοποιηθεί από μεριάς της Πολιτείας καμία χορήγηση με αποτέλεσμα να καλούνται να ανταπεξέλθουν στα συμβάντα με ελλιπή ή ακατάλληλο εξοπλισμό είτε λόγω της φυσιολογικής φθοράς τους, είτε λόγω ότι έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης αυτών.

     Με δεδομένο ότι πρέπει να παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια στον Πυροσβέστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ώστε να μη τεθεί σε άμεσο κίνδυνο η σωματική του ακεραιότητα σας καλούμε να συμβάλλετε για να χορηγηθούν το συντομότερο δυνατόν, τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ. 22489 Φ.521.1/3-8-1994 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης περί καθορισμού χορηγούμενων ατομικών εφοδίων στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και την 5695 Φ.521.1/14-4-1997 Κ.Υ.Α.

 

Print Friendly, PDF & Email