ΕΥΠΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΙΚΟ.