ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε Δημόσια ΙΕΚ.
16/06/2014
Εξώδικη πρόσκληση στους αρμόδιους Υπουργούς
19/06/2014

ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α) – έδρα ΑΘΗΝΑ

Αναγνωρισμένη με την υπ’ αριθμ.4815/98 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

Αγίου.Κωνσταντίνου 57   Τ.Κ. 104 37 τηλ.210-5248128 τηλ & fax.210-5246754

e-mail:[email protected]

 

Αριθμ Πρ.: 262                                                                                   Αθήνα, 06/06/2014

 

 

                                                                                              ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Για ενημέρωση όλων των συναδέλφων

 

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής».

 

 

Ύστερα από τα επίσημα αποτελέσματα της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής οι εκλεγέντες συγκροτήθηκαν σε Σώμα και η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ                                                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ &          

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ            ΚΟΥΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΜΕΛΗ:                                                              ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

                                                                           ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

                                                                           ΠΙΣΚΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣ

                                                                           ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

     Το νέο Προεδρείο καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και με τη δική σας συμπαράσταση και στήριξη θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email