ΕΑΠΣ: Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών ΤΕΑΥΠΣ – ΤΠΥΠΣ

Αίτημα στο ΑΠΣ για ανάρτηση διαγωνισμού στην Σελίδα του Σώματος
01/10/2014
Ανακοίνωση της ΠΟΕΥΠΣ προς τις Π.Ε. και τα μέλη της.
03/10/2014

ΕΑΠΣ: Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών ΤΕΑΥΠΣ – ΤΠΥΠΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                Προς:

Δ.Σ.ΠΟΕΥΠΣ             

ΕΠΕΙΓΟΝ               

 ΘΕΜΑ:   Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για το ΤΕΑΥΠΣ και ΤΠΥΠΣ»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ

Μετά και τη σημερινή συνάντηση  που είχαμε από κοινού με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Μπέζα και τα ανώτατα στελέχη του Υπουργείου, προκύπτει ξεκάθαρα, ότι αναφορικά με τις ρυθμίσεις  του Ν.4281/2014, όσο αφορά την γνώμη που πρέπει να εκφραστεί και την διενέργεια αναλογιστικής μελέτης για την τύχη των δύο πυροσβεστικών Ταμείων μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ, πρέπει να γίνει από την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των αφαλισμένων –πυροσβεστικού προσωπικού, δηλαδή την ΠΟΕΥΠΣ.

Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στις διαδικασίες για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης τόσο για το ΤΕΑΥΠΣ, όσο και για το ΤΠΥΠΣ, ώστε μαζί με τα υπόλοιπα συλλεχθέντα στοιχεία, να μπορέσουν οι συνάδλεφοι να έχουν πλήρη εικόνα της πραγματικότας και εν συνεχεία να παρθεί η συμφορότερη απόφαση για την τύχη των δύο ταμέιων μας.

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας,θα  βρίσκεται δίπλα σας σε όλη την διαδικασία και σαφώς θα συνεισφέρει αναλογικά και οικονομικά στο κόστος της όλης διαδικασίας.

                                             Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email