Ε..Υ.Π.Σ.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ: Συμμετοχή στην διαμαρτυρία της 1/10/12