Διπλά (παράλληλα) καθήκοντα Πυροσβεστικού Προσωπικού.

ΕΥΠΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ:ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
25/07/2013
Κατάργηση των εκπτώσεων στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
29/07/2013

Διπλά (παράλληλα) καθήκοντα Πυροσβεστικού Προσωπικού.

 

       Αρ.Πρωτ.:239                                                                         Αθήνα, 25/07/2013                                                              

                                                                 ΠΡΟΣ: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                              Β’ Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης

                                                                              3ο Τμήμα

                                                                  ΚΟΙΝ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                              Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο

                                                                              Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη ΠΟΕΥΠΣ

     

     Θέμα: « Διπλά (παράλληλα) καθήκοντα πυροσβεστικού προσωπικού»

       Σχετ: Το 36341 Φ.108.1/30-06-2010 έγγραφο Α.Π.Σ. πρός Π.Υ. Τρίπολης               

                 

               Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει δέκτες καταγγελιών και έντονων παραπόνων πολλών συναδέλφων Υπηρεσιών και Κλιμακίων της επικράτειας, για ανάθεση από τις Διοικήσεις αυτών διπλών – παράλληλων καθηκόντων, με κύριο πρόσχημα την μεγάλη έλλειψη προσωπικού που παρατηρείται έντονα πλέον σχεδόν στο σύνολο τους.

              Στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας προς την Π.Υ. Τρίπολης, το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα για ανάθεση ταυτόχρονων καθηκόντων Αξιωματικού Υπηρεσίας – οδηγού, προτάσσετε λόγους δημοσίου συμφέροντος και κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών λόγω της μεγάλης, όπως ακριβώς αναφέρετε, έλλειψης υπηρετούσας δύναμης του Σώματος. Ταυτόχρονα στην παράγραφο 2 του ίδιου εγγράφου, κάνοντας προφανώς αυθαίρετη υποκειμενική ερμηνεία της κείμενης νομοθεσίας του Σώματος, καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι δεν απαγορεύεται ρητά η από κοινού ανάληψη καθηκόντων Αξιωματικού Υπηρεσίας και οδηγού, υπογραμμίζοντας ότι σε  μια τέτοια περίπτωση ο Αξιωματικός Υπηρεσίας επιλαμβάνεται σε όλα τα συμβάντα αρμοδιότητάς του.

             Το ερώτημά μας απλό και εύλογο. Πως μπορεί συνάδελφος που θα επιληφθεί όλων των συμβάντων να ασκεί ταυτόχρονα και τα δύο καθήκοντα; Πως μπορεί να ασκήσει ταυτόχρονα καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας (στις περισσότερες Υπηρεσίες της επαρχίας ο ίδιος ασκεί και ανακριτικά καθήκοντα) και παράλληλα οδηγού οχήματος, τηρώντας τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1992, με τις οποίες ορίζονται επακριβώς τα καθήκοντα αυτά; Γιατί δεν μας αναφέρετε που συγκεκριμένα υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση διπλών παράλληλων καθηκόντων στο πυροσβεστικό προσωπικό;

           Τα καθήκοντα του πυροσβεστικού προσωπικού περιγράφονται με σαφήνεια στα άρθρα 27 έως 33 του  Π.Δ. 210/1992. Θεωρούμε ότι κάθε διαφορετική ερμηνεία θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των συναδέλφων στους οποίους ανατίθενται διπλά καθήκοντα αλλά και των υπολοίπων επιχειρησιακά εμπλεκόμενων συναδέλφων, όσο και την αποτελεσματικότητα του παραγόμενου πυροσβεστικού έργου. Οι αιτιάσεις για έλλειψη προσωπικού και ως εκ τούτου αναγκαστική ανάθεση τέτοιων καθηκόντων δεν δικαιολογούν τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στον πυροσβεστικό μηχανισμό και τις ευθύνες όλων, εξαιτίας κυρίως της αναστολής νέων προσλήψεων προσωπικού αλλά και της τριχοτόμησης του υπάρχοντος.

               Μετά από τα παραπάνω, αναμένουμε την έκδοση νέας διευκρίνησης με την σωστή ερμηνεία για το ζήτημα που έχει προκύψει σε πολλές Υπηρεσίες, με σκοπό την αποφυγή συγχύσεων αλλά και την δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων σε συναδέλφους που εμπλέκονται στο επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

          

Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email