Διορισμός 2 μελών της οικογένειας θανόντων κατά την εκτέλεση του  καθήκοντος.

Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων Πυροσβεστών στον Καρέα
20/07/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ 23-07-2018 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
25/07/2018

Διορισμός 2 μελών της οικογένειας θανόντων κατά την εκτέλεση του  καθήκοντος.

Αρ.Πρωτ. 146

Αθήνα, 19.07.2018

 

                                                                 ΠΡΟΣ:     Αν. Υπουργό Προστασίας

                                                                                        του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα

                                                                  ΚΟΙΝ: 1)  Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                                  Αντιστράτηγο, κ. Σωτήριο Τερζούδη

                                                                              2) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                   Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Διορισμός 2 μελών της οικογένειας θανόντων κατά την εκτέλεση του  καθήκοντος».

 

Κύριε Υπουργέ,

 

    Σας είναι γνωστό ότι ενόψει της συνταγματικής επιταγής της παραγρ. 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία –μεταξύ άλλων- η οικογένεια τελεί υπό την προστασία του Κράτους, με το άρθρο 4 του Ν. 1339/1983, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 5 Ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α’ 283), της παραγρ. 10 του άρθρου 4 Ν. 2622/1998 (ΦΕΚ Α’ 138),  του  άρθρο 11 Ν. 2713/1999 (ΦΕΚ Α’ 89) και της παραγρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73), ο νομοθέτης υλοποίησε την προστασία και συμπαράσταση του Κράτους στις οικογένειες των υπαλλήλων που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής με την παροχή σε ένα μέλος των οικογενειών που επλήγησαν από την απώλεια αυτή, του δικαιώματος διορισμού τους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

      Στη συνέχεια με το άρθρο 19 του ν. 1911/1990 τυποποιήθηκε για πρώτη φορά η προστασία και η συμπαράσταση του Κράτους στις οικογένειες των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των οπλιτών αλλά και του μόνιμου ή με σύμβαση πολιτικού προσωπικού, που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής δια της παροχής επίσης σε ένα μέλος των οικογενειών που επλήγησαν από την απώλεια, του δικαιώματος διορισμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

     Ήδη, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10) επεκτάθηκε το ευεργέτημα της εργασιακής αποκατάστασης των μελών της οικογένειας ή των αδελφών ή και γονέων του πεσόντος από ένα σε δύο άτομα.

    Η διάταξη αυτή με την οποία αυξήθηκε ο αριθμός των ευεργετούμενων προς διορισμό στο Δημόσιο από ένα σε δύο συγγενικά πρόσωπα, θεσπίσθηκε με σκοπό την αποκατάσταση των μελών της οικογενείας αυτών που αποβιώνουν ή απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης και καταλαμβάνει και περιπτώσεις θανάτων που έχουν επισυμβεί και πριν την έναρξη ισχύος της.

   Περαιτέρω, η παρεχόμενη αυτή δυνατότητα διορισμού δύο ατόμων στο ΥΕΘΑ σύμφωνα με την Γνωμοδότηση ΝΣΚ 319/2016 που έγινε αποδεκτή, κρίθηκε ότι είναι συνταγματικά ανεκτή.

     Όμως, η ανωτέρω πρόσφατη τροποποίηση της προαναφερθείσας ευεργετικής διάταξης αφορά αποκλειστικά και μόνο τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και όχι τα Σώματα Ασφάλειας και ειδικότερα τους υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα που έχει θρηνήσει δεκάδες υπαλλήλους στο βωμό του καθήκοντος της προστασίας των πολιτών από τους κινδύνους πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

     Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την ικανοποίηση του ευλόγου και δικαίου, ενόψει και της συνταγματικής αρχής της ισότητας, αιτήματος της επέκτασης της προαναφερθείσας ευεργετικής διάταξης και για τα Σώματα Ασφάλειας και ειδικότερα στο Πυροσβεστικό Σώμα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                        ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email