Δικαστική εξέλιξη σχετικά με διεκδίκηση διαφοράς ειδ. απασχόλησης

H ανυπολόγιστη αξία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής
22/06/2015
Ερώτηση στην Βουλή για το ΤΕΑΠΑΣΑ.
23/06/2015

Δικαστική εξέλιξη σχετικά με διεκδίκηση διαφοράς ειδ. απασχόλησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ                      

 

Αθήνα, 10 Μαίου 2015

                                                   

 

                                   ΠΡΟΣ : Τους υπαλλήλους του

                                               Πυροσβεστικού Σώματος

                                               (μέσω Ενώσεών τους και

                                               Πυρ/κών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ : Δικαστική εξέλιξη και έκβαση των αγωγών υπαλλήλων Π.Σ. σχετικά με την διεκδίκηση της διαφοράς του επιδόματος ειδικής απασχόλησης.

 

 

Το έτος 2003 κατατέθηκαν αγωγές των υπαλλήλων του Π.Σ. που διεκδικούσαν την διαφορά του επιδόματος ειδικής απασχόλησης. Οι αγωγές αυτές εκδικάσθηκαν κατά τα έτη 2010 και 2011 και επ’ αυτών εκδόθηκαν αντιφατικές αποφάσεις (στην πλειοψηφία τους απορριπτικές αποφάσεις, ενώ σειρα ήσαν θετικές). Επί των απορριπτικών πρωτοδίκως αποφάσεων ασκήσαμε έφεση και επί των θετικών πρωτοδίκως αποφάσεων άσκησε έφεση το Ελληνικό Δημόσιο. Από το Διοικητικό Εφετείο, όπου εκδικάσθηκαν κάποιες από τις εφέσεις, εκδόθηκαν και πάλι απορριπτικές και θετικές αποφάσεις. Επί των απορριπτικών αποφάσεων ασκήσαμε αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στις 9.3.2015 συζητήθηκε στο ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση αναίρεσης που ασκήσαμε κατά απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 Κατά την συζήτηση της αναίρεσης και την προφορική ανάπτυξη αυτής, ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο του Τμήματος ότι το θέμα της διεκδίκησης της διαφοράς του επιδόματος ειδικής απασχόλησης έχει ήδη κριθεί από το ΣτΕ τόσο για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και για τους υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας, παραπέμποντάς μας στις αδημοσίευτες μέχρι σήμερα πολύ πρόσφατες αποφάσεις με αριθμό 4238/2014 και 4239/2014, αντίστοιχα. Από το περιεχόμενο της με αριθμό 4238/2014 Απόφασης του ΣΤ΄ του ΣΤΕ, προκύπτει ότι το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε αίτηση αναίρεσης στις 25.10.2012 ζητώντας να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 55/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων που δικαίωσε υπαλλήλους του Π.Σ. που είχαν προσφύγει διεκδικώντας την διαφορά του επιδόματος ειδικής απασχόλησης. Σημειώνεται ότι την αγωγή αυτή την χειρίστηκε άλλος δικηγόρος.

Επί της ουσίας της υπόθεσης, το δικαστήριο έκρινε ότι «… η διαφορά ποσού του επιδόματος αυτού δεν συνιστά δυσμενή διάκριση, αντίθετη με την αρχή της ισότητας, των στελεχών του Π.Σ. έναντι των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, δεδομένου ότι οι τελευταίοι, που, άλλωστε, συνιστούν διαφορετική και διακεκριμένη έναντι των στελεχών του Π.Σ. κατηγορία προσωπικού, με διαφορετικό υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς, δεν λαμβάνουν, οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση για εβδομαδιαία υπηρεσία τους, πέραν του πενθημέρου», την οποία λαμβάνουν οι υπάλληλοι του Π.Σ. για εργασία που παρέχουν πέραν του πενθημέρου.  Καταλήγοντας η απόφαση αναφέρει ότι η επίμαχη διαφορά δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας, δέχεται την αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου, αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων, κρατεί την αγωγή των υπαλλήλων του Π.Σ., την εκδικάζει και την απορρίπτει στο σύνολό της.

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω του δεδικασμένου που επήλθε με την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, η συζητηθείσα στις 9.3.2015 αίτηση αναίρεσης που ασκήσαμε, δεν θα ευδοκιμήσει, όπως δεν θα ευδοκιμήσουν οι εφέσεις που εκκρεμούν να συζητηθούν ενώπιον των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων, στην συζήτηση των οποίων δεν θα προχωρήσουμε και ως εκ τούτου η δικαστική διεκδίκηση της διαφοράς του επιδόματος ειδικής απασχόλησης δυστυχώς έχει λήξει αρνητικά για τους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας, αφού και η απόφαση που έχει εκδοθεί για τους υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας (4239/2014) είναι ομοίου περιεχομένου με την απόφαση που αφορά στους υπαλλήλους του Π.Σ.      

 

                                                                  Με εκτίμηση,

 

                                              Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης

                                                Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

                                            Νομικός Σύμβουλος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Στην παρούσα ενημέρωση επισυνάπτονται δύο (2) αρχεία Word με τους υπαλλήλους ανά αγωγή και την έκβαση κάθε υπόθεσης μέχρι σήμερα.

 

 Απορριπτικές αποφάσεις

 Θετικές αποφάσεις

 
Κάνιγγος 27, 106 82  Αθήνα

                                                                                                                Τηλ. – Fax.210-330.32.70       Εmail: penko5@otenet.gr

 Απορριπτικές 

 

 

Print Friendly, PDF & Email