Δικαστική Απόφαση σχετικά με αγωγή για την διεκδίκηση νυχτερινών.