Διευκρινήσεις επί εγγράφου Α.Π.Σ. περί κρατήσεων ΤΠΔΥ, ΤΣΑΥ & ΤΣΜΕΔΕ.

Αίτημα κατεπείγουσας συνάντησης.
26/06/2020
Αδικαιολόγητη συνεχιζόμενη πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου στην Π.Υ. Α/Λ Μυκόνου.
01/07/2020

Διευκρινήσεις επί εγγράφου Α.Π.Σ. περί κρατήσεων ΤΠΔΥ, ΤΣΑΥ & ΤΣΜΕΔΕ.

Αρ. Πρωτ:133

Αθήνα, 30.06.2020

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί εγγράφου Α.Π.Σ. περί κρατήσεων ΤΠΔΥ, ΤΣΑΥ & ΤΣΜΕΔΕ».

Λόγω των πολλών ερωτημάτων και της ανησυχίας που προέκυψε στους συναδέλφους, ύστερα από το υπ. αριθ. 36816 Φ.501.1/24.06.2020 έγγραφο Α.Π.Σ. και τις αναδρομικές κρατήσεις που αναφέρονται σε αυτό από το έτος 2017, το οικονομικό επιτελείο ήρθε σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες το Α.Π.Σ., προκειμένου να δοθούν περεταίρω διευκρινήσεις επί του θέματος και προέκυψαν τα εξής:
Με την εγκύκλιο 10/20.03.2020 του ΕΦΚΑ προέκυψε για πρώτη φορά η υποχρέωση και του Δημοσίου για υποβολή Δηλώσεων Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις τουν.4670/2020, με έναρξη από το έτος 2017. Από την διαδικασία αυτή προέκυψαν οι εν λόγω διορθώσεις κρατήσεων και θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν αναδρομικά από 01-01-2017 ως εξής:
α) Στο Τ.Π.Δ.Υ. γίνονταν κράτηση 4% επί των τακτικών – συντάξιμων αποδοχών μέχρι του ποσού των 2.662,76 Euro (πλαφόν). Η κράτηση 4% για συντάξιμες αποδοχές που ξεπερνούσαν το ποσό αυτό, γίνονταν επί του πλαφόν των 2.662,76 Euro ανεξάρτητα του ύψους τους. Από 01.01.2017 το εν λόγω πλαφόν καταργείται και η τακτική κράτηση γίνεται επί του συνόλου των τακτικών συνταξίμων αποδοχών. Συνεπώς η ανωτέρω αναδρομική αύξηση δεν αφορά το σύνολο των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά μόνο αυτούς που έχουν μικτές αποδοχές άνω των 2.662,76 Euro. (Εκκαθάριση μισθοδοσία Αυγούστου 2020).
β) Η κράτηση υπέρ υγείας του ΤΣΜΕΔΕ από 01.01.2017 αναπροσαρμόζεται αναδρομικά από 2,15% σε 2,55% (Εκκαθάριση μισθοδοσία Ιουλίου 2020) μόνο για αυτούς που είναι ασφαλισμένοι.
γ) Η κράτηση υπέρ υγείας του ΤΣΑΥ από 01.01.2017 αναπροσαρμόζεται αναδρομικά από 4% σε 6,67% (Εκκαθάριση μισθοδοσία Ιουλίου 2020) μόνο για αυτούς που είναι ασφαλισμένοι.
Η μηνιαία κράτηση που μπορεί να προκύψει θα ανέρχεται κατά το μέγιστο μέχρι το 10% των μικτών τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου.
Η Ομοσπονδία βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων των συναδέλφων και κινείται ταχύτατα σε όλα τα θέματα και ερωτήματα που προκύπτουν, προκειμένου για την ενημέρωσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email