Διασφάλιση θέσεων για πυροσβεστικούς υπαλλήλους Π.Υ. Α/Δ  Θήρας  (Σαντορίνης) σε  Α/Φ  της Π.Α.

Συνάδελφε Αριστείδη.
23/07/2017
Παράνομη εκτέλεση Υπηρεσίας Υπαλλήλου.
26/07/2017

Διασφάλιση θέσεων για πυροσβεστικούς υπαλλήλους Π.Υ. Α/Δ  Θήρας  (Σαντορίνης) σε  Α/Φ  της Π.Α.

Αρ.Πρωτ.  467

 Αθήνα, 24/07/2017

 

 

                                                  ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                            Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Καπέλιο

                                                  ΚΟΙΝ: 1) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη ΠΟΕΥΠΣ

                                                            2) Π.Υ. Α/Δ Σαντορίνης

                                                            3) Π.Κ. Θήρας

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διασφάλιση θέσεων για πυροσβεστικούς υπαλλήλους Π.Υ. Α/Δ  Θήρας  (Σαντορίνης) σε  Α/Φ  της Π.Α.

 

 

Όπως γνωρίζετε  στην Π.Υ. Αεροδρομίου Σαντορίνης και το Π.Κ. Θήρας υπηρετούν άνω των σαράντα (40) πυροσβεστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στις ως άνω υπηρεσίες εκτός και πέραν του τόπου κατοικίας και συμφερόντων τους, επωμιζόμενοι το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαβίωσης της τουριστικής περιοχής της Σαντορίνης.

Έχουμε την ενημέρωση ότι από και προς τη Σαντορίνη εκτελούνται τακτικά δρομολόγια με αεροσκάφος C – 130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ενόψει των ανωτέρω υποβάλλουμε το αίτημα για τη διάθεση θέσεων στο άνω αεροσκάφος προς το πυροσβεστικό προσωπικό,  προκειμένου αυτό να διευκολυνθεί κατά τις μετακινήσεις του από και προς τον τόπο καταγωγής και συμφερόντων τους.

Παρακαλούμε για την αποδοχή και ικανοποίηση του άνω ευλόγου και δικαίου αιτήματός μας και να ενεργήσετε ό,τι απαιτείται για την υλοποίησή του.

    Με ιδαιίτερη εκτίμηση

                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email