ΠΟΕΥΠΣ: Κοινοποίηση Σχεδίου Π.Δ. για το θέμα του Βαθμολογίου.
24/11/2014
Οικονομοτεχνική Μελέτη του Σχεδίου ΠΔ του Βαθμολογίου.
26/11/2014

Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ.

 titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ:  349                                                                                                                                                                Αθήνα 25-11-2014


                                                                             Πρός: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                          Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

Κοινοποίηση Δελτίου Τύπου της ΑΔΕΔΥ σχετικά με Παρέμβαση ενάντια στα εμπόδια συνδικαλιστικής δράσης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΥΠΣ

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                              ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ


titlos adedy

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που μέσω του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, κοινοποιήθηκε προς τις Περιφερειακές Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, δίδετε η εντολή να συγκεντρωθούν στοιχεία που έχουν σχέση με τη ζωή και τη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο ζητάει:

1. Συγκεντρωτικό πίνακα των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες Περιφέρειες.
2. Την απόφαση συγκρότησης του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Την κοινοποίηση της απόφασης συγκρότησης στην Υπηρεσία.
4. Ακριβή αντίγραφο των καταστατικών τους.
5. Ονομαστικές καταστάσεις των εν ενεργεία μελών των σωματείων.

Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αποτελεί ωμή παρέμβαση στη λειτουργία και δράση των Ενώσεων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αντικειμενικά προσπαθεί να εκφοβίσει το προσωπικό της Πυροσβεστικής και βάζει εμπόδια στη συμμετοχή του στον αγώνα και τις διεκδικήσεις για τη λύση των προβλημάτων του.

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την πρακτική αυτή της Κυβέρνησης, την καλεί να αποσύρει το σχετικό έγγραφο και να σταματήσει κάθε ενέργεια, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, που αντιστρατεύονται το συνδικαλιστικό δικαίωμα όπως προβλέπεται από το ν. 1264/82.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Print Friendly, PDF & Email