Χορήγηση κανονικών αδειών παρελθόντων ετών στο προσωπικό.

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου – Κοπή Βασιλόπιτας.
17/02/2022
Ελάχιστη βάση εισαγωγής στους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
24/02/2022

Χορήγηση κανονικών αδειών παρελθόντων ετών στο προσωπικό.

Αρ.Πρωτ.:12                                                                                                Αθήνα, 23.02.2022

 

                                                                                 ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                      Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο

 

                                                                                  ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ΠΟΕΥΠΣ

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κανονικών αδειών παρελθόντων ετών στο προσωπικό»

 

Κύριε Αρχηγέ,

μετά από σχετική ενημέρωσή μας διαπιστώνουμε ότι πολλοί συνάδελφοι σε πανελλαδικό επίπεδο δεν έχουν ακόμα λάβει τις κανονικές άδειες ετών 2019, 2020 και 2021 και ως εκ τούτου υφίσταται υπαρκτός κίνδυνος διαγραφής τους από τα μητρώα τους.

Δεδομένων των προβλημάτων τα οποία έχουν ανακύψει τα τρία τελευταία χρόνια εξαιτίας των γνωστών ελλείψεων σε προσωπικό που υπάρχουν σε πολλές Υπηρεσίες και Κλιμάκια της επικράτειας, σε συνδυασμό με την έκτακτη αντιμετώπιση των συνθηκών από την εμφάνιση της πανδημίας, που ακόμα μας ταλαιπωρεί, διαπιστώνεται σήμερα ότι πολλοί συνάδελφοι δεν έλαβαν τις κανονικές τους άδειες για τα έτη αυτά.

Επειδή το δικαίωμα λήψης της κανονικής άδειας καθίσταται υποχρεωτικό για την Διοίκηση και για κανένα λόγο δεν δικαιολογείται η απώλειά του, παρακαλούμε όπως προβείτε σε ρύθμιση του θέματος με έκδοση Διαταγής παράτασης του χρόνου λήψης αδειών παρελθόντων ετών, εντός του οποίου θα χορηγηθούν όλες οι υπολειπόμενες κανονικές άδειες.

Η έκδοση της εν λόγω Διαταγής αποτελεί ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσπάθειας που καταβάλει το πυροσβεστικό προσωπικό σε κάθε γωνιά της χώρας σε δύσκολες συνθήκες, όπως χαρακτηριστικά αναδείχθηκε την περασμένη χρονιά.

Ταυτόχρονα ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπίσετε σε νέα βάση το μέγα και χρονίζον ζήτημα της έλλειψης του προσωπικού στο Π.Σ., αρχικά με την αύξηση της οργανικής του δύναμης και την κατάρτιση νέου, σύγχρονου οργανογράμματος που θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για τον πυροσβεστικό μηχανισμό του μέλλοντος.

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email