Χορήγηση δανείων ΤΕΑΠΑΣΑ – Υιοθέτηση προτάσεων ΠΟΑΣΥ & ΠΟΕΥΠΣ.

Αντιμετώπιση πανδημίας από τον κορωνοϊό Covid – 19»
19/03/2020
Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
22/04/2020

Χορήγηση δανείων ΤΕΑΠΑΣΑ – Υιοθέτηση προτάσεων ΠΟΑΣΥ & ΠΟΕΥΠΣ.

omospondies logo

Αθήνα, 15 Απριλίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 506/5/11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, σήμερα, 15-04-2020, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των νέων προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών,  έτους 2020.

Ειδικότερα, στην ως άνω συνεδρίαση, έτυχαν επεξεργασίας και υιοθετήθηκαν από το Δ.Σ. του Ταμείου οι προτάσεις των Ομοσπονδιών μας που εμπεριέχονται στην υπ’ αριθ. 506/5/10, από 20-01-2020, κοινή επιστολή μας, προς τον Πρόεδρό του και οι οποίες αφορούν:

α) Τη μείωση, σε σχέση με το έτος 2019, του ετήσιου επιτοκίου που βαρύνει τα νέα προσωπικά δάνεια των ασφαλισμένων στους Τομείς της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από 5,5 % σε 4%, επιφέροντας σε αυτούς συνολικά οφέλη από 50,00 € έως 100,00 € περίπου, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και το ύψος του λαμβανόμενου δανείου.

β) Τη μείωση του κατώτερου ορίου των καθαρών αποδοχών που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη χορήγηση του δανείου, κατά 50,00 €, σε όλες τις περιπτώσεις των προαναφερομένων Τομέων, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους συναδέλφους, συγκριτικά με το έτος 2019, να υποβάλλουν αίτηση για προσωπικό δάνειο.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναλύθηκε και υιοθετήθηκε και η υπ’ αριθ. 506/1/56 από 18-03-2020 επιστολή της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αναφορικά με τον επιπλέον, σε σύγκριση με το παρελθόν, χρόνο ενημέρωσης για συγκέντρωση και αποστολή δικαιολογητικών, λόγω εκτάκτων περιστάσεων (covid-19 κ.ά.), ενώ δεν απεμπολήθηκε τίποτα απ’ όσα κατακτήθηκαν τα τελευταία έτη, σχετικά με τη διασφάλιση της αξιοκρατίας, της ισότητας και της διαφάνειας. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων χορήγησης προσωπικών δανείων αποφασίστηκε η 6η Μαΐου 2020.

Σας γνωρίζουμε, τέλος, ότι, εντός ολίγων ημερών, θα εκδοθούν από την πλευρά του Ταμείου τα σχετικά έντυπα, καθώς και η αναλυτική εγκύκλιος που θα ορίζει τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης δανείων.

Οι Ομοσπονδίες μας, ως οι πολυπληθέστερες και αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, συνεχίζουν δυναμικά τη συνδικαλιστική τους δράση, διαμορφώνοντας, με αιτιολογημένες και στοχευόμενες προτάσεις, ένα καλύτερο μέλλον για τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

Καλό Πάσχα!!

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Print Friendly, PDF & Email