Χορήγηση δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σε πρώην Π.Π.Υ.

Αρ. Πρωτ:41

Αθήνα, 19.03.2021

                                                                                  ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

                                                                                                 Ταξίαρχο κ. Παντελή ΚΟΥΚΑΡΗ

                                                                                    ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σε πρώην Π.Π.Υ. »

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και ενόψει της επικείμενης εγκυκλίου και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που θα προηγηθεί, για την χορήγηση των δανείων του έτους 2021 από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σας παραθέτουμε τα εξής:

Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι πρώην 5ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι είναι πλέον μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ), από 01.04.2021 δικαιούνται δάνειο από τον Τομέα, αφού συμπληρώνουν τρία (3) έτη μετοχικής σχέσης με αυτόν, όπως προβλέπετε στις καταστατικές του διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, για λόγους ίσης μεταχείρισης, η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση δανείων, να είναι μεταγενέστερη της ανωτέρω ημερομηνίας, έτσι ώστε οι εν λόγω υπάλληλοι να μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για δάνειο με την έναρξη της διαδικασίας.

Παρακαλούμε όπως θέσετε υπόψη το παρόν μέσω της Εισήγησης του αρμόδιου Διευθυντή στο Δ.Σ. του Ταμείου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email