Χορήγηση δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σε μετόχους, για τους οποίους έχουν τελεσιδικήσει οι δικαστικές υποθέσεις για ένταξη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Χορήγηση δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σε πρώην Π.Π.Υ.
19/03/2021
200 χρόνια από τη θυσία των προγόνων μας που έδωσαν τη ζωή τους για αξίες και ιδανικά! 
25/03/2021

Χορήγηση δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σε μετόχους, για τους οποίους έχουν τελεσιδικήσει οι δικαστικές υποθέσεις για ένταξη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Αρ. Πρωτ:39                                                                                               

Αθήνα, 18.03.2021

                                                                                                                                                                                          

                                                                ΠΡΟΣ:   1)  ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.                                                 

                                                                                   Ταξίαρχο κ. Παντελή ΚΟΥΚΑΡΗ   

                                                                               2)  Μέλη Δ.Σ.  ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.                                                                                  

                                                               ΚΟΙΝ:     1)  Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

                                                                                    κ Νικόλαο Χαρδαλιά

                                                                               2)  Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                                                                     κ Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                                                               3)   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                 

                                                                                     Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη 

                                                                              4)    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

 

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σε μετόχους, για τους οποίους έχουν              τελεσιδικήσει οι δικαστικές υποθέσεις για ένταξη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά»

 

Κύριε Πρόεδρε,

Ενόψει της επικείμενης  εγκυκλίου και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που θα προηγηθεί, για την χορήγηση των δανείων του έτους 2021 από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σας παραθέτουμε τα εξής:

Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές οχλήσεις από συναδέλφους, στους οποίους έχουν προκύψει σημαντικές έκτακτες ανάγκες, όπως έκτακτοι σοβαροί λόγοι υγείας, έκτακτες  μεταθέσεις κ.λ.π. και δεν δύνανται να λάβουν δάνεια από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., καθώς έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Θεωρούμε ότι το Ταμείο όταν προέκυψαν οι πρώτες υποθέσεις Υπερχρεωμένων Νοικοκυρών, επέβαλε αυτή την δικλείδα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύσει τόσο τα συμφέροντα του, όσο και των μετόχων του.

Με το πέρας όμως των ετών θεωρούμε ότι έπαψαν οι  λόγοι ύπαρξης της δικλίδας αυτής, ως προς το σκέλος των υποθέσεων που έχουν τελεσιδικήσει, καθώς στην περίπτωση αυτή έχει επαλειφθεί ο κίνδυνος για επισφάλεια των δανείων, καθώς τα δάνεια του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. δεν δύναται να μπουν σε ρύθμιση οφειλών, καθώς αυτή ήδη έχει πραγματοποιηθεί, η παρακράτηση γίνεται απευθείας από την μισθοδοσία των Υπαλλήλων και σε  κάθε περίπτωση το τυχόν υπόλοιπο δανείου μπορεί να παρακρατηθεί όταν εισπράξουν το εφάπαξ βοήθημα. Η επισφάλεια θεωρούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει μόνο για τις περιπτώσεις που αφορούν τους μετόχους που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για ένταξη είτε οι ίδιοι, είτε η σύζυγος τους, σε εξωδικαστική – φιλική ρύθμιση οφειλών ή στον ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων), οι υποθέσεις των οποίων δεν έχουν όμως τελεσιδικήσει.

Δεδομένου της Φύσης του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., το οποίο δεν αποτελεί απλά ένα Πιστωτικό Ίδρυμα, άλλα ένα Ταμείο Πρόνοιας και της ευαισθησίας που οφείλει να επιδείξει και στην κατηγορία των μετόχων αυτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν όπως όλοι οι συνάδελφοι σημαντικά οικονομικά προβλήματα, την στιγμή που δεν δημιουργείται καμία επισφάλεια για το Ταμείο, παρακαλούμε όπως, θέσετε υπόψη το παρόν μέσω της Εισήγησης του αρμόδιου Διευθυντή στο Δ.Σ. του Ταμείου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email