Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α

Αρ. Πρωτ:137

Αθήνα, 03.07.2020

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α »

Σύμφωνα με την 03.07.2020 ανακοίνωση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και την γενικότερη ενημέρωση που είχαμε από τα Υπηρεσιακά Στελέχη του Ταμείου, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν 454 αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τομέα πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, εκ των 500 που είχαν κατατεθεί μέχρι 20 Μάιου 2020. Οι υπόλοιπες τέθηκαν στο αρχείο, είτε δεν πληρούσαν τους όρους της εγκυκλίου, είτε γιατί οι μέτοχοι δεν συμπλήρωναν τα 3 έτη που απαιτούνται για να λάβει κάποιος δάνειο και αυτό αφορά επί το πλείστον συναδέλφους πρώην 3ετης υποχρέωσης που δικαιούνται δάνειο από το έτος 2021.
Λόγω της μείωσης του επιτοκίου από 5,5% σε 4% που επήλθε φέτος στα χορηγούμενα δάνεια του Ταμείου, που ήταν συνέπεια του αιτήματος της Ομοσπονδία μας προς το Ταμείο, ο φετινός αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τον αριθμό που κατατίθενται όλα τα προηγούμενα έτη την ίδια περίοδο.
Σήμερα 03.07.2020 θα ακολουθήσει πιο αναλυτική ανακοίνωση από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο psnet, με την οποία θα ενημερώνονται οι μέτοχοι του, μέσω της ιστοσελίδας του ταμείου (www.teapasa.gr) με τη χρήση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. από την οποία θα μπορούν να εκτυπώσουν το ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου) το οποίο θα πρέπει στην συνέχεια να θεωρήσουν και να στείλουν στο Ταμείο εντός αποκλειστικά 10 εργάσιμων ημερών, έτσι ώστε να εκταμιευθούν στην συνέχεια τα δάνεια. Η διαδικασία αυτή γίνεται για πρώτη φορά φέτος μέσω της ιστοσελίδας του ταμείου, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των διαδικασιών που επιχειρεί το τελευταίο διάστημα η Διοίκησή του με την οποία η Ομοσπονδία μας βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία.
Επιπρόσθετα, τόσο οι δανειολήπτες που εγκρίθηκαν τα δάνεια τους, όσο και αυτοί που απορρίφθηκαν, θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα στα τηλεφωνά που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι, οι πιστώσεις δεν έχουν εξαντληθεί και το επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση του Ταμείου για την εκ νέου έναρξη υποβολής των αιτήσεων.
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε ζητήσει από το Ταμείο την αύξηση του προϋπολογισμού δανείων για το έτος 2021, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πυροσβέστες πρώην 3ετής υποχρέωσης που θα δικαιούνται για πρώτη φορά δάνειο από το έτος 2021.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email